8: Yhteinen
maapallomme

Passiiviset rakenteet

Aktiivisissa rakenteissa subjekti ilmaisee toiminnan toteuttajan, mikä on informaation kannalta tärkeää. Passiivisten rakenteiden subjekti ei viittaa toiminnan toteuttajaan, jota ei tunneta tai joka halutaan häivyttää, vaan toiminnan kohteeseen. Espanjan kielessä on useita passiivisia rakenteita, joista tässä mainitsemme seuraavat:

Varsinainen passiivi
Muodostetaan vain transitiiviverbeistä (=verbi, joka voi saada objektin) ser-verbin ja pertisiipin perfektin avulla. Partisiipin perfekti noudattaa subjektin sukua ja lukua ja ser-verbi taipuu subjektin persoonassa. Passiivilauseen ser-verbi noudattaa aktiivilauseen verbin aikamuotoa. Espanjassa varsinaisen passiivin käyttö ei ole yhtä yleistä kuin esim. englannissa, mutta vieraiden kielten vaikutuksesta se on yleistymässä.
 
aktiivilause passiivilause
Luisa come las manzanas. Las manzanas son comidas (por Luisa).
Luisa comió las manzanas. Las manzanas fueron comidas (por L.).
Luisa comerá las manzanas. Las manzanas serán comidas (por L.):

Aktiivilauseessa subjekti (Luisa) on tekijä ja objekti (manzanas) on tekemisen kohde. Passiivilauseessa las manzanas muuttuu subjektiksi ja Luisa on ns. agentti, joka ilmaistaan por-preposition avulla. Agentti ei aina ole välttämätön lauseen informaation kannalta.

Refleksiivipassiivi ja persoonaton passiivi

Refleksiivipassiivi voidaan muodostaa transitiiviverbeistä, sijoittamalla verbin eteen refleksiivipronomini se. Tätä passiivirakennetta ei voi käyttää refleksiiviverbeistä.
Verbi noudattaa substantiivin lukua ja vastaavan aktiivilauseen aikamuotoa.
 
Se vendió el piso. Asunto myytiin.
Se vendieron las casas. Talot myytiin.

Persoonatonta passiivia käytetään, kun transitiiviverbin objektina on henkilö (edellä a-prepositio) tai verbi on intransitiiviverbi. Ei voida käyttää transitiiviverbistä. Verbi on aina yksikössä.
 
En la gala de ayer se admiró a las estrellas de cine. (henkilöobjekti)
  Eilisessä gaalassa ihailtiin filmitähtiä.
Si se es profesor hay que aguantar la crítica. (intransitiiviverbi)
  Opettajana / Jos on opettaja joutuu kestämään arvostelua.

Monikon 3. persoonan käyttö persoonattomasti

Tätä rakennetta käytettään lähinnä puhekielessä ja vain, kun tekijä on todellisuudessa olemassa, mutta häntä ei tunneta tarkemmin tai ole tarpeellista paljastaa.
 
Acaban de abrir un restaurante chino a unos quinientos metros de aquí.
  Noin viidensadan metrin päähän täältä on juuri avattu kiinalainen ravintola.
(Tekijä on olemassa, mutta häntä ei tunneta tarkemmin tai tiedolla ei ole merkitystä.)

Uno tai tú persoonattomana subjektina

Uno voi toimia verbin muodollisena subjektina. Sillä viitataan yleensä puhujaan itseensä, mutta halutaan yleistää se koskemaan myös muita. Voidaan käyttää myös refleksiiviverbistä.
 
En las vacaciones uno se siente libre de sus preocupaciones.
  Lomalla ihminen/ sitä tuntee itsensä vapaaksi huolistaan.

En las vacaciones uno se siente libre de sus preocupaciones.
  Lomalla ihminen/ sitä tuntee itsensä vapaaksi huolistaan.

-pronominin käyttö passiivisena on yleistynyt puhekielessä.
 
A veces no quieres salir de tu casa.
  Toisinaan et halua lähteä kotoasi.

TakaisinSeuraava

ESPANJA
Kurssin etusivu
España
Hispanoamérica
Subjunktiivin imperfekti
Ehtolauseet

Passiiviset rakenteet

Muuta passiivi aktiiviksi
Muodosta passiivilauseita
Käytä refleksiivipassiivia
Käytä uno/tú -passiivia
Kielioppikartta
Sanasto


OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet