5: Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan Etälukio

1600-luvun kronologia

Hallinto ja politiikka

1617 Stolbovan rauha, aateliston privilegioiden vahvistaminen, valtiopäiväjärjestys

1632 Kustaa II Aadolf kaatui Saksan sotaretkellä Lűtzenissä

1634 hallitusmuoto

1637–1640, 1648–1651 ns. kreivin aika, Pehr (Pietari) Brahe Suomen kenraalikuvernöörinä

1648 Westfalenin rauha, Ruotsi laajensi alueitaan

1650 vahvistettiin papiston privilegiot

1682 perustettiin ruotujakolaitos

1693 säädyt hyväksyivät suvereniteettiselityksen

Talouselämä

1600-luvun alussa perustettiin useita rautaruukkeja, tervanpoltto tärkeäksi sivuelinkeinoksi

1614 kaupungit jaettiin tapuli- ja maakaupunkeihin

1617 kauppa-asetus, joka loi perustan Pohjanmaan kauppapakolle

1622 pikkutulli, jota kannettiin kaikesta kaupunkien toreille ja markkinoille tuoduista kulutustavaroista

1633 henkirahasta pysyvä vero

1638 Suomeen saatiin postilaitos

1655 neljännesreduktio

1681 Suomen ensimmäinen lasitehdas perustettiin Uuteenkaupunkiin

1682 iso reduktio: peruutettiin kaikki kreivi- ja vapaaherrakunnat ja muut suurimmat läänitykset

1695–1697 suuret kuolonvuodet

Laki ja oikeus

1608 osia Mooseksen laista julistettiin toissijaiseksi oikeuslähteeksi (kuoleman uhka noin 70 rikoksesta)

1623 perustettiin Turun hovioikeus

1664 ja 1686 palkollisasetukset

Kirkko ja uskonto

1600-luvulla syntyi uusia seurakuntia ja pappissukuja

1642 koko Raamattu ilmestyi suomeksi, Biblia, Se on: Coco Pyhä Raamattu

1686 kirkkolaki, joka oli voimassa 1860-luvulle

Tiede, koulutus ja kulttuuri

1630 perustettiin Turun lukio

1640 perustettiin Turun Akatemia

1641 perustettiin Viipurin lukio

1649 Kristiina-kuningattaren koulujärjestys: oppikoulut jaettiin triviaalikouluihin ja kymnaaseihin

1655 valmistui Louhisaaren kartanolinna

1658 ilmestyi Laurentius Petri Aboicuksen teos Ajan Tieto Suomenmaan menoist ja vscost/ erinomaiest Suomen piispoist cungin Kuningan ajall. Teos on ensimmäinen suomenkielinen Suomen historian esitys.

1660-luvulla ensimmäiset ristikirkot

1666 ilmestyi Johannes Gezelius vanhemman teos Yxi paras Lasten tavara

1667 C. H. Wilbrandt koristeli Pyhämaan kirkon

1696 valmistui Kokkolan koulutalo, vanhin Suomessa säilynyt ei-kirkollinen puurakennus

1600-luvun lopulla yleistyivät painetut arkkiveisut ja virret ja vainajien pukemisesta juhlavaatteisiin alettiin luopua. Piilukko, rukin käyttö ja puikoilla kutominen sekä talonpoikainen viinanpoltto yleistyivät

Muhoksen kirkko Yksityiskohta Yrjö Liepolan Kajaanin Brahe-patsaasta
Muhoksen kirkko on vanhin jatkuvassa  käytössä oleva, lähes alkuperäisessä asussaan säilynyt 1600-luvun puukirkko. Suorakaiteen muotoinen tukipilarikirkko edustaa tyypillistä 1600-luvun puukirkkoarkkitehtuuria. Kreivi, vapaaherra ja valtaneuvos Per Brahe nuorempi  (1602-1680)  kuului ruotsalaisen aateliston yläluokkaan.  Yksityiskohta Yrjö Liepolan Kajaanin Brahe-patsaasta. Valokuvat  J. Kauhanen 2006.
HISTORIA
Kurssin etusivu
Esihistoriallinen Suomi
Kiistamaa lännen ja idän kesken
Alamaisia ja kapinoitsijoita
Suurvallan osana
1600-luvun kronologia
Sotimaan vieraille maille
Keskittyvä ja yhdenmukaistuva valta
Pelto, kaski, terva ja ruukki
Sääty-yhteiskunta
Nälkää ja miehitystä
Tehtäviä
Isovihasta kustavilaisuuteen
Ruotuväki puolustustaistelussa
Käsitteet
YO-tehtäviä
Lähteet
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet