5: Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan Etälukio

Keitä me olemme?

Arkeologinen esinejäämistö ei kerro, mitä kieltä kulttuurin ihmiset ovat puhuneet tai mitä etnistä ryhmää he ovat olleet. Nykytieteessä muinaisuutta tutkitaankin monitieteellisesti. Kielten alkuperää ja kielihistoriaa selvittää historiallis-vertaileva kielitiede, biologista perimää fyysinen antropologia ja genetiikka sekä kulttuuriyhteyksiä ja kulttuureiden muutoksia arkeologia. Käsitykset asutus- ja väestöhistoriasta ovat muuttuneet ja täsmentyneet samalla kun uusi tutkimus on nostanut esille uusia kysymyksiä.

Arkeologisen löytöaineiston perusteella ensimmäiset asukkaat nykyisen Suomen alueelle ovat saapuneet etelästä ja kaakosta. Varhaisimpaan asutusvaiheeseen ajoitettuja tunnettuja löytöjä ovat Karjalan kannaksen Antrean verkkolöytö (n. 8 300 eKr.), Heinolan päällyskourullinen reenjalas (n. 7 900 eKr.) ja Kirkkonummen luutuura (n. 6 900 eKr.). Ihminen oli varhain myös Suomen Lapissa. Inarin vanhimmat asutusvaiheen jäänteet ovat lähes 9 000 vuotta vanhoja, ja Utsjoen Vetsijärven asutus on ajoitettu noin vuoteen 8 100 eKr. Tulivatko Ylä-Lapin ensimmäiset asukkaat etelästä Suomen halki vai pohjoisesta meren rannikolta, lähinnä Varangin vuonolta? Christian Carpelan on pitänyt Ylä-Lapin mesoliittisen pioneeriasutuksen tulosuuntana pohjoista todennäköisempänä kuin etelää.

Suomalaiset ja saamelaiset ovat etnisesti monipolvisen kehityksen tulosta. Fennoskandinavian varhaiset asukkaat eivät olleet kieleltään suomalaisia tai saamelaisia, vaan he puhuivat kadonnutta muinaiskieltä. Geneettisen perimän poikkeaman perusteella suomalaisten ja saamelaisten on tulkittu eriytyneen aiemmin kuin vasta jääkauden jälkeisessä Suomessa.

HISTORIA
Kurssin etusivu
Esihistoriallinen Suomi
Suomen esihistorian kronologia
Keitä me olemme
Asutuksellinen jatkuvuus
Jatkuvuusteorian eri tulkintoja
Kieli vie itään, geenit länteen
Pyynnistä viljelyyn
Muinaissuomalainen raudanpoltto
Muuttuvat uskomukset
Tehtäviä
Kiistamaa lännen ja idän kesken
Alamaisia ja kapinoitsijoita
Suurvallan osana
Isovihasta kustavilaisuuteen
Ruotuväki puolustustaistelussa
Käsitteet
YO-tehtäviä
Lähteet
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet