5: Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan Etälukio

Lähteet:

Aalto, Seppo 1996. Kirkko ja kruunu siveellisyyden vartijoina. Seksuaalirikollisuus, esivalta ja yhteisö Porvoon kihlakunnassa 1621–1700. Suomen Historiallinen Seura. Bibliotheca Historica 12. Helsinki.
Aikio, Aslak ja Aikio, Ante 2001. Heimovaelluksesta jatkuvuuteen – suomalaisen väestöhistorian tutkimuksen pirstoutuminen. Muinaistutkija 4/2001, s. 2–21.
Björn, Ismo 1993. Ryssät Ruotsin keskellä. Ilomantsin ortodoksit ja luterilaiset 1700-luvun puolivälistä 1800-luvun puoliväliin. Joensuun yliopisto. Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja. N:o 106. Joensuu.
Björn, Ismo 1994. Ilomantsin vanhauskoiset. Teoksessa Kahden Karjalan välillä Kahden Riikin riitamailla, s. 233–244. Studia Carelica Humanistica 5.  Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta.
Carpelan, Christian  2002a. Esihistorian vuosiluvut, ajoitukset ja kronologia. Teoksessa Ennen, Muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan, s.18–27.  Tietolipas 180. SKS. Helsinki.
Carpelan, Christian 2002b. Arkeologiset löydöt aikaportaina. Teoksessa Ennen, Muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan, s. 188–212. Tietolipas 180. SKS. Helsinki.
Cardberg, C. J. – Welin, P. O. 2000. Suomen keskiaikaiset linnat. 3. painos. Keuruu.
Grûnthal, Riho (toim.)  2002. Ennen, Muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan. Tietolipas 180. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.
Erä-Esko, Liisa, Huurre, Matti, Purhonen, Paula, Sarkki-Isomaa, Seija 2000. Suomen esihistoria. Suomen kansallismuseon näyttelyluettelo. Museovirasto.
Fagerlund, Rainer,  Jern Kurt, Villstrand, Nils Erik 2000. Kuninkaita ja alamaisia. Suomen historia 1523–1809. Suomennos Mirja Itkonen. Tammisaari.
Grönhagen, Juhani 1994. Ristiinan Astuvansalmi, muinainen kulttipaikkako? Suomen museo 1994, s. 5–17. Vammala.
Haavisto, Jouko (toim.) 1971. Reaalikoeohjeita. Reaalikysymykset vv. 1950–1970 ja yleisohjeita sekä vastauksia. Neljäs lisätty painos. Porvoo.
Haavisto, Jouko (toim.) 1978. Reaalikoeohjeita. Reaalikysymykset vv. 1955–1977 ja yleisohjeita sekä vastauksia. Seitsemännen painoksen muuttumaton lisäpainos. Porvoo.
Haavisto, Jouko (toim.) 1985. Reaalikoeohjeita. Reaalikysymykset vv. 1972–1985 ja yleisohjeita sekä vastauksia. Yhdestoista painos. Juva.
Halinen, Petri 1999. Saamelaiset – arkeologinen näkökulma. Teoksessa Pohjan poluilla. Suomalaisten juuret nykytutkimuksen mukaan, s. 121–130. Societas Scientiarum Fennica 153. Ekenäs.
Halinen, Petri 2005. Prehistoric Hunters of Northernmost Lapland settlement patterns and subsistence strategies. Suomen muinaismuistoyhdistys. Iskos 14. Vammala.
Hannula, J. O. 1929. Napuen taistelu. Sotakorkeakoulun Upseerikerhon julkaisuja N:o 5. Helsinki.
Heikkilä, Tuomas 2005. Pyhän Henrikin legenda. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1039. Hämeenlinna.
Heikkinen, Antero 1969. Paholaisen liittolaiset. Noita- ja magiakäsityksiä ja –oikeudenkäyntejä Suomessa 1600-luvun jälkipuoliskolla (n.1640–1712). SHS: Hist. Tutk. 78. Helsinki.
Heikkinen, Antero 1983. Perinneyhteisöstä kansalaisyhteiskuntaan. Koulutuksen historia Suomessa esihistorialliselta ajalta itsenäisyyden aikaan. Jyväskylä.
Heikkinen, Antero 2002. Sivutuotteita. Arvioita, esseitä, katsauksia. Historian tutkimuksia – Studies in History 22. Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta 2002. Joensuu.
Heikkinen, Reijo 2004. Kajaanin linna. Västinki vuosisatojen virrassa. Kajaani.
Hiekkanen, Markus 1998. Taideteosten ja rakennusten ajoitus. Teoksessa Katseen rajat. Taidehistorian metodologiaa, s. 228–237. Toim. Arja Elovirta ja Ville Lukkarinen. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Jyväskylä. 
Hiekkanen, Markus 2003. Suomen kivikirkot keskiajalla. Keuruu.
Huurre, Matti 1998a. Kivikauden Suomi. Keuruu.
Huurre, Matti 1998b. Elämisen eväitä ja kädentaitoja. Suomussalmen esihistorian kymmenen vuosituhatta.
Huurre, Matti 2003a. Viljanviljelyn varhaisvaiheet. Teoksessa Perinteisen maatalouden aika. Esihistoriasta 1870-luvulle. Suomen maatalouden historia. osa 1, s. 19–37.  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.
Huurre, Matti 2003b. Viipurin läänin kivikausi. Teoksessa Viipurin läänin historia I. Karjalan synty. Toim. Matti Saarnisto, s. 151–244. Jyväskylä.
Jokipii, Mauno 1960. Suomen kreivi- ja vapaaherrakunnat II. Historiallisia tutkimuksia. Suomen Historiallinen Seura. XLVIII:2. Forssa.
Julku, Kyösti 1987. Suomen itärajan synty. Studia Historica Septentrionalia 10. Pohjois-Suomen Historiallinen yhdistys. Rovaniemi.
Juntunen, Alpo 1999. Pohjois-Venäjän yhteydet Länsi-Eurooppaan. Toim. Heikki Rytkölä: Kultalähteen kahta puolta. Kainuun ja Karjalan vaiheita, s. 108–134. Oulun yliopisto, Lönnrot-instituutti. Kajaani.
Jutikkala, Eino (toim.) 1959. Suomen historian kartasto. Toinen, uudistettu painos. Porvoo.
Juuelius, Eric 1986. Tervanvalmistus Pohjanmaalla. Lyhyesti ja väitöskirjassa Luonnontieteen Professorin ja Kuninkaallisen Tiedeakatemian jäsenen Herra Carl Fridric Mennanderin tarkastamana julkaissut Eric Juuelius Pohjalainen 13:na Kesäkuuta vuonna 1747. Sittemmin Tekijän Latinasta Ruotsiksi käskyn mukaan kääntämä/ ja jonkin verran muuttama sekä lisäämä ja painettavaksi toimittaman. Suomeksi käänsi Meri Utrio. Näköispainos. Somero.
Juva, Mikko, Niitemaa, Vilho, Tommila, Päiviö (toim.) 1968. Suomen historian dokumentteja 1. Helsinki.
Kallioinen, Mika 2000. Kauppias, kaupunki, kruunu. Turun porvariyhteisö ja talouden organisaatio varhaiskeskiajalta 1570-luvulle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Bibliotheca Historica 59. Helsinki.
Kannila, Helle 1942. Välskärin kertomuksia. Kirjoittanut Z. Topelius, suomentanut Juhani Aho. Lyhennetty laitos. Toimittanut Helle Kannila. Kuvat piirtäneet Albert Edelfelt ja Carl Larsson. Toinen painos. Porvoo.
Karonen, Petri 2001. Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521–1809. 2. painos.  Juva.
Katajala, Kimmo 1995. Savuna taivasten valtakuntaan. Vanhauskoisten polttoitsemurhat Ruotsin-Karjalassa 1600-luvun lopulla. Teoksessa Manaajista maalaisaateliin. Tulkintoja toisesta historian, antropologian ja maantieteen välimaastossa, s. 181–207. Tietolipas 140. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.
Katajala, Kimmo (toim.) 1997. Itä-Suomi ja Pietari. Kirjoituksia toimeentulosta suurkaupungin vaikutuspiirissä. Studia Carelica Humanistica 9. Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta. Kitee.
Katajala, Kimmo 2002. Suomalainen kapina. Talonpoikaislevottomuudet ja poliittinen kulttuuri Suomessa Ruotsin ajalla n. 1150–1800.  Historiallisia tutkimuksia 212. Suomalaisen Kirjallisuuden seura. Helsinki.
Katajala, Kimmo 2005. Suurvallan rajalla. Ihmisiä Ruotsin ajan Karjalassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Historiallinen Arkisto 118. Vammala.
Kauhanen, Jouni 1995. Täyssinän rauhasta 400 vuotta. Iisalmen Sanomat 7.5.1995.
Kauppi, Ulla-Riitta 1993.  Kymenlaakson linnoitustyöt taloudellisena vaikuttajana 1700–1800 lukujen taitteessa. Toim. Jussi T. Lappalainen:  Kasarmin kahden puolen. Kaksisataa vuotta suomalaista varuskuntayhteisöä, s. 49–70. Suomen Historiallinen Seura. Historiallinen Arkisto 101. Vammala.
Kauranen, Veli 2006. Suomen vanhat linnat, kartanolinnat, linnoitukset ja skanssit. Suomen Tykistömuseon julkaisu nro 3.
Keränen, Jorma 1977. Paltamon seurakunnan historia. Kiuruvesi
Keränen, Jorma 1986. Uudisraivauksen ja rajasotien kausi. Kainuun historia I, s. 203-696. Kajaani.
Kirkinen, Heikki 1970. Karjala idän ja lännen välissä I. Venäjän Karjala renessanssiajalla (1478–1617). Historiallisia tutkimuksia. Suomen Historiallinen Seura LXXX. Joensuu.
Kirkinen, Heikki 1994. Valamon luostarin synty yhä tuntematon. Teoksessa Kahden Karjalan välillä Kahden Riikin riitamaalla, s. 211–220. Studia Carelica Humanistica 5. Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta. Tampere.
Korpela, Jukka 2004a. Viipurin linnaläänin synty. Viipurin läänin historia. 2. osa. Päätoimittaja Yrjö Kaukiainen. Jyväskylä.
Korpela, Jukka 2004b. Lappalaiset nykyisen eteläisen Suomen ja Karjalan alueella. Teoksessa Viipurin linnaläänin synty. Viipurin läänin historia. 2. osa, s. 228–231. Jyväskylä.
Korteniemi, Markku 1996. Jälkiä peoran ja petran pyynnistä. Teoksessa Kaiku. Kainuun kulttuurin vuosikirja 5, s. 17–34. Kajaani.
Kramsu, Kaarlo 1996. Runoelmia. Suomalaisen kirjallisuuden klassikkoja.  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Tampere.
Kuisma, Markku 1983. Kauppasahojen perustaminen Suomessa 1700-luvulla (1721–1772). Tutkimus päätöksentekoprosessista. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk. Utgivna av Finska Vetenskaps-Societeten H. 129. Societas Scientiarum Fennica. Helsinki.
Kujala, Antti 2001. Miekka ei laske leikkiä. Suomi suuressa Pohjan sodassa 1700–1721. Historiallisia Tutkimuksia 211. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Hämeenlinna.
Kulonen, Ulla-Maija 2002. Kielitiede ja Suomen väestön juuret. Teoksessa Tietolipas 180, s.102–116. SKS. Helsinki.
Korpijaakko-Labba, Kaisa 2000. Saamelaisten oikeusasemasta Suomessa – kehityksen pääpiirteet Ruotsin vallan lopulta itsenäisyyden ajan alkuun. Sámi Instituhtta. Diedut No 1/1999.Rovaniemi.
Lahikainen, Kaisu ja Kouvo, Terhi 1999. Juuret Karjalassa -kansio. Karjalan Liitto.
Lappalainen, Jussi T. 1989. Aseet ja taistelut. Keuruu.
Lappalainen, Jussi T. 2000. Sadan vuoden sotatie. Suomen sotilaat 1617–1721. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Jyväskylä.
Lavento, Mika 2003. Viipurin läänin pronssikausi ja varhaismetallikausi. Teoksessa Viipurin läänin historia I. Karjalan synty. Toim. Matti Saarnisto, s. 245–290. Jyväskylä.
Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1988. Esihistorian vuosituhannet Savon alueella. Toinen kokonaan uudistettu laitos, s. 8-264. Kuopio.
Lindeqvist, K. O. 1916. Suomen historia. Porvoo.
Luukko, Armas 1954. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin keskiaika sekä 1500-luku. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia II. Oulu.
Lähteenmäki, Eija 2002. Ruotsin suomalaismetsien synty. Savolainen liikkuvuus vanhemmalla Vaasa-kaudella. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Bibliotheca Historica 77. Helsinki.
Magnus, Olaus 2002 (1567). Suomalaiset Pohjoisten kansojen historiassa I–II. Päätoimittaja Kai Linnilä. Jyväskylä.
Meri, Veijo 1993. Maassa taivaan saranat. Suomalaisten historia vuoteen 1814. Keuruu.
Mäkinen, Vesa 2004. Suomen vanhat linnat. The Castles of Finland. Neljäs painos. Porvoo.
Mäntylä, Ilkka 1987. Vapauden aika. Teoksessa Suomen historian pikkujättiläinen, s. 272–311. Porvoo.
Mäntylä, Ilkka 1988. Kruunu ja alamaisten nälkä. 1690-luvun katovuosien verotulojen vähennys Pohjanmaalla ja esivallan vastatoimenpiteet. Oulun Historiaseura – Societas Historicae Oulensis. Kuusamo
Nenonen, Kaisu-Maija ja Teerijoki, Ilkka 1998. Historian suursanakirja. Juva.
Nenonen, Marko 1992. Noituus, taikuus ja noitavainot. Ala-Satakunnan, Pohjois-Pohjanmaan ja Viipurin Karjalan maaseudulla 1620-1700. Suomen Historiallinen Seura. Historiallisia Tutkimuksia 165.  Jyväskylä.
Nevalainen, Pekka ja Sihvo, Hannes (toim.)  1998. Karjala. Historia, kansa, kulttuuri. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 705. Pieksämäki. 
Niemelä, Jari 1998. Vain hyödynkö tähden? Valistuksen ajan hyötyajattelun, luonnontieteen ja talouspolitiikan suhde Pehr Adrian Gaddin elämäntyön kautta tarkasteltuna. Suomen Historiallinen Seura. Historiallisia Tutkimuksia 199. Tampere.
Nunetz, Milton – Taavitsainen, Jussi-Pekka 1993. Keitä ja mistä. Teoksessa Suomalaisten tarina. Päätoimittaja Jaakko Itälä. 1. Heräämisen aika, s. 10–20. Jyväskylä.
Nuorteva, Jussi 1997. Suomalaisten ulkomainen opinkäynti ennen Turun Akatemian perustamista 1640.
Nygård, Toivo 1989. Suomen palvelusväki 1600-luvulla. Palkollisten määrä, työ, palkkaus ja suhteet isäntäväkeen. Suomen Historiallinen Seura. Historiallisia tutkimuksia 150. Jyväskylä.
Okkonen, Jari 1998. Muinaiset kivirakennelmat Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Oulun yliopisto. Taideaineiden ja antropologian laitos. Yleisen arkeologian lisensiaatintutkimus. Painamaton.
Paavola, Kirsi 1998. Kepeät mullat. Kirjallisiin ja esineellisiin lähteisiin perustuva tutkimus Pohjois-Pohjanmaan rannikon kirkkohaudoista. Acta Universitatis Ouluensis. Humaniora. B 28. Oulu. 
Pirinen, Kauko 1962. Kymmenysverotus Suomessa ennen kirkkoreduktiota. Historiallisia tutkimuksia. Suomen Historiallinen Seura LV. Helsinki.
Pirinen, Kauko 1988. Savon keskiaika. Savon historia I. Toinen kokonaan uudistettu laitos, s. 265–443. Kuopio 1988.
Rasila, Viljo 2003. Torpparijärjestelmä. Teoksessa Suomen maataloushistoria I, s. 365–384. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Jyväskylä.
Ruusuvuori, Juha 2004. Itämeren merirosvot. Piraattitarinoita pohjoisesta. 2. painos. Jyväskylä.
Saarenheimo, Juhani 2003. Isojako. Teoksessa Suomen maataloushistoria I, s. 349–364. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Jyväskylä.
Saarnisto, Matti (toim.) 2003. Viipurin läänin historia I. Karjalan synty. Jyväskylä.
Salo, Unto 1997. Ukko ukkosen jumala – Muinaissuomalaisten ukkosenjumala ja hänen indoeurooppalainen sukunsa. Toim. Kyösti Julku: Itämerensuomi – eurooppalainen maa, s. 121-233. Studia Historica Fenno-Ugrica 2. Societas Historiae Fenno-Ugricae. Oulu.
Saloheimo, Vesa 1990. Savon historia II:2.  Savo suurvallan valjaissa 1617–1721. Jyväskylä.
Salokorpi, Asko 1999. Suomen rautaruukit. Keuruu.
Schulz, Eeva-Liisa 1983.  Ein Eisenverhűttungsplatz aus der Älteren Eisenzeit in Kajaani. Iskos 6, s. 169–173.
Schulz, Hans-Peter, Hirvas, Heikki, Huhta, Pekka ja Junger, Högne 2006. Susiluola, muisto menneisyyden hämärästä. Hiidenkivi 1/2006, s. 13–15.
Suolahti, Gunnar 1917.
Elämää Suomessa 1700-luvulla II. Porvoo.
Suomen kansankulttuurin kartasto 1976. Aineellinen kulttuuri. Toim. Toivo Vuorela. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.
Suomen kulttuurihistoria I 1983. Toimituskunta Päiviö Tommila, Aimo Reitala ja Veikko Kallio. Toinen painos. Porvoo.
Suomen maatalouden historia 2003. Osa 1. Perinteisen maatalouden aika. Esihistoriasta 1870-luvulle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Jyväskylä.
Suomen taloushistoria  I 1980. Agraarinen Suomi. Helsinki.
Suominen, Esa 1996. 100 vuotta Nimisjärven kaivauksista. Teoksessa Kaiku. Kainuun kulttuurin vuosikirja 5, s. 6–16. Kajaani.
Suvanto, Seppo 1995. Yksilö myöhäiskeskiajan talonpoikaisyhteiskunnassa. Sääksmäen kihlakunta 1400-luvun alusta 1570-luvulle. Suomen Historiallinen Seura. Historiallisia tutkimuksia 193. Jyväskylä.
Teerijoki, Ilkka 1993. Nälkävuosien turva? Pitäjänmakasiinit Suomessa 1700-luvulla. Suomen Historiallinen Seura. Historiallisia tutkimuksia 175.  Tampere.
Toivanen, Pekka 1985. Fredrik Henrik Chapmanin Pohjanmaan matka 1758–59. Teoksessa Scripta Historica IX. Acta Societatis Historicae Ouluensis, s. 89–109. Oulu.
Tuovinen, Jussi 1993. Tavinsalmen kuninkaankartano Anno Domini 1559. Kuopio.
Turpeinen, Oiva 2001. Suomen väestö 1638–1815 sekä vertailu Viroon. Teoksessa Ihmisiä, ilmiöitä ja rakenteita historian virrassa, s. 11–48.  Hämeenlinna.
Vahtola, Jouko 1980. Torniojoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty. Nimistötieteellinen ja historiallinen tutkimus. Studia Historica Septentrionalia 3. Rovaniemi. 
Vahtola, Jouko 1999. Saamelaisten esiintyminen Suomessa varhaishistoriallisten lähteiden ja paikannimien valossa. Teoksessa Pohjan poluilla. Suomalaisten juuret nykytutkimuksen mukaan, s. 109–116. Societas Scientiarum Fennica 153. Ekenäs.
Vahtola, Jouko 2003. Suomen historia. Jääkaudesta Euroopan unioniin. Keuruu.
Vahtola, Jouko 2005. Oulujokisuun keskusasema ennen kaupungin perustamista. Toim. Reija Satokangas: Oulun vuosisata 1605–2005, s. 11-27. Pohjois-Suomen Historiallinen yhdistys. Oulun yliopiston historian laitos. Oulu.
Vilkuna, Janne 1992. Suomalaiset vainajien karsikot ja ristipuut. Kansatieteellinen tapatutkimus. The Karsikko and Cross-tree tradition of Finland. Kansatieteellinen arkisto 39. Suomen muinaismuistoyhdistys. Jyväskylä.
Villstrand, Nils Erik 1992. Anpassning eller protest. Lokalsamhället inför utskrivningarna av fotfolk till den svenska krigsmakten 1620–1679.  Åbo Akademis förlag. Ekenäs.
Virrankoski, Pentti 2001. Suomen historia 1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Jyväskylä.
Virtanen, Artturi (toim.) 1946. Ylioppilastutkinnon Realikoe. Realikoekysymykset vv.1921–1945 ja kokoelma vastauksia. Kolmas painos. Porvoo.
Vuorela, Irmeli 2002. Luonnon kerrostumat säilövät menneisyyttä. Tietolipas 180, s. 76–92. SKS. Helsinki.
Vuorela, Toivo (toim.) 1976. Suomen kansankulttuurin kartasto 1. Aineellinen kulttuuri. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 325. Helsinki.
Vuorinen, Heikki 2002. Tautinen historia. Tampere.
Wiik, Kalevi 2002a. Suomalaisten ja muiden pohjoiseurooppalaisten alkuperä. Tietolipas 180, s. 117–137. SKS. Helsinki.
Wiik, Kalevi 2002b. Eurooppalaisten juuret. 2. painos. Jyväskylä.
Ylikangas, Heikki 1998. Käännekohdat Suomen historiassa. 5. painos.
Ylikangas, Heikki 2000. Aikansa rikos – historiallisen kehityksen valaisijana. Juva.
Ylikangas, Heikki 2005. Nuijasota. Kuudes painos. Keuruu.

Museot:
Kansallismuseo, Helsinki.
Aboa Vetus, Turku.
Kainuun Museo, Kajaani.
Kaunislehdon talomuseo, Hyrynsalmi.
Kierikkikeskus, Yli-Ii.
Kuopion maakuntamuseo, Kuopio.
Lamminahon talonpoikaismuseo, Vaala.
Murtovaaran talonpoikaismuseo, Valtimo.
Museoviraston kuva-arkisto, Helsinki.
Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulu.
Saamelaismuseo Siida, Inari.
Savonlinnan maakuntamuseo, Savonlinna.
Suomenlinna, Helsinki.
Suomen ortodoksinen kirkkomuseo, Kuopio.
Säräisniemen kotiseutumuseo, Vaala.
Turkansaaren ulkomuseo, Oulu.

Muut lähteet:
Maanpovesta – Suomen arkeologiaa. Osat 1–6. Yleisradio. TV 1.  2006.
www.helsinki.fi/hum/arla/esihistoria_Kivikausi
www.kierikki.fi
www.kivikaudenkyla.fi
www.nba.fi

Yksityiskokoelmat:
Jouni Kauhasen valokuvakokoelmat, Vaala.

HISTORIA
Kurssin etusivu
Esihistoriallinen Suomi
Kiistamaa lännen ja idän kesken
Alamaisia ja kapinoitsijoita
Suurvallan osana
Isovihasta kustavilaisuuteen
Ruotuväki puolustustaistelussa
Käsitteet
YO-tehtäviä
Lähteet
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet