1: Eurooppalainen ihminen Etälukio

Tässä historian kurssissa pohditaan eurooppalaisuutta kysymällä, mikä tai kuka on eurooppalainen ihminen. Monimuotoista eurooppalaisuutta on helpompi ymmärtää tuntemalla Euroopan historiaa. Euroopan kansoille yhteistä on se, että ne ovat kaikki saaneet vaikutteita Välimeren alueen korkeakulttuureista. Euroopan valtioiden poliittisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia oloja kehitettäessä ovat toimineet samat mallit: kreikkalainen, hellenistinen ja roomalainen kulttuuri. Tarkastellessamme Euroopan aate- ja kulttuurihistoriaa tutustumme samalla näihin antiikin ajan "mallikulttuureihin".

Euroopan historia on perinteisesti jaettu ajanjaksoihin vanha aika, jonka viimeisiä vuosisatoja kutsutaan antiikin ajaksi, keskiaika, uusi aika ja uusin aika. Idean siitä, että aikaa voidaan jakaa jaksoihin, sai italialainen renessanssitaiteilija Petrarca 1300-luvulla, kun hän huomasi, miten erilainen hänen oman aikansa kulttuuri oli verrattuna aikaan, jolloin roomalaiset hallitsivat Välimeren aluetta.

Eurooppalaisen kulttuurin syvimmät juuret ulottuvat antiikin ohi varhaisiin jokilaaksokulttuureihin. Yleisestä ihmisarvosta, maailmankansalaisuudesta ja globaalista oikeudenmukaisuudesta kirjoitettiin eri kulttuureissa paljon ennen ajanlaskumme alkua. Kreikkalaisen filosofian ”itämaiset” lähtökohdat tiedostettiin jo antiikin aikana. Euroopan valtauskonto kristinusko on sekä hellenistisen kulttuurin että juutalaisuuden kautta vahvasti sidoksissa varhaisten jokilaaksojen kulttuuriperintöön.

PatsasNimen Euroopalle antoivat muinaiset foinikialaiset, jotka harjoittivat kauppaa Välimerellä toisella vuosituhannella ennen ajanlaskumme alkua. Foinikialaisten silmissä heidän tuntemansa maailma jakautui kolmeen vesien toisistaan erottamaan mantereeseen, Aasiaan, Afrikkaan ja Eurooppaan. Eurooppa oli heille maata, joka rajoittui etelässä Välimereen ja idässä Bosporinsalmeen. Välimeren kulttuurin laajetessa pohjoisemmaksi, käsite Eurooppa sai uutta ulottuvuutta.

Testaa tietosi


HISTORIA
Kurssin etusivu
Eurooppalainen ihminen
Eurooppalainen ajatteluperinne
Testaa tietosi
Euroopan sukujuuret
Euroopan lapsuus
Nuori Eurooppa
Kriisien Eurooppa
Muuttuva Eurooppa
YO-tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet