1: Eurooppalainen ihminen Etälukio

Tutustu Eurooppaan!

Euroopan historia -kurssissa pohditaan eurooppalaisuutta. Mikä on Eurooppa? Millainen on eurooppalainen ihminen, vai onko sellaista olemassakaan? Perehtymällä kulttuurinsa juuriin oppii samalla tunnistamaan ja kriittisemmin arvioimaan myös omia ajatuksiaan ja ajattelutottumuksiaan. Samalla voi miettiä omaa identiteettiään. Olenko ennen kaikkea oman kansani edustaja, oman kulttuurini edustaja vai mieluiten vain suvereenisti maailmankansalainen? Antiikin aikakaudelta tuttu kehotus ”tunne itsesi” sopiikin hyvin kurssimme teemalauseeksi.

Antiikin ajan kirjallisuudessa Eurooppa esitetään usein nuorena neitokaisena. Näillä www-sivuilla tarkastellaan Euroopan elämänkulkua: 1. Millaiseen sukuun Eurooppa syntyi (vanha aika)? 2. Millainen oli Euroopan lapsuus (keskiaika) ja 3. nuoruus (uusi aika)? 4. Mitä kriisejä Eurooppa on käynyt läpi elämänsä varrella (uusin aika)? Lopuksi pohditaan Euroopan menneisyyttä, nykyhetkeä ja tulevaisuutta otsikolla Muuttuva Eurooppa.

Euroopan historiaa on totuttu jakamaan ajanjaksoihin vanha aika, jonka viimeisiä vuosisatoja kutsutaan antiikin ajaksi, keskiaika, uusi aika ja uusin aika. Miksi historioitsijat jakavat Euroopan historian eri aikakausiin? Mitä on tapahtunut, jotta voidaan puhua uuden aikakauden alkamisesta? Miten eri aikakaudet eroavat toisistaan luonteeltaan? Mitä ihmiset ovat ajatelleet eri aikoina ja mitä asioita he ovat arvostaneet? Ei ole samantekevää, millaisen kulttuuriperinnön jokainen sukupolvi seuraavalle jättää. Ilman esivanhempiamme me emme ole "me". Tärkeää on myös huomata eurooppalaisen kulttuurin yhteydet ”muihin” kulttuureihin.


HISTORIA
Kurssin etusivu
Eurooppalainen ihminen
Euroopan sukujuuret
Euroopan lapsuus
Nuori Eurooppa
Kriisien Eurooppa
Muuttuva Eurooppa
YO-tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet