1: Eurooppalainen ihminen Etälukio

Milloin Eurooppaan syntyi islamilaista asutusta?

Marmariksen linnan muuria Aasianpuoleisista linnakeistaan käsin turkkilaiset sotajoukot tunkeutuivat Euroopan puolelle. Näin islamin usko alkoi saada jalansijaa Balkanilla. Kuvassa Marmariksen linnan muuria.

Antiikin aikana Välimeren kulttuuripiirissä maailma jaettiin kolmeen osaan, Eurooppaan, Aasiaan ja Afrikkaan. Kristityillä oli kuitenkin ratkaistavanaan pieni ongelma. Kristinusko on syntyään aasialainen seemiläisten kansojen uskonto. Miten se sopi eurooppalaisten, yleensä indoeurooppalaisia kieliä puhuvien ihmisten uskonnoksi. Katseet kääntyivät luomiskertomukseen. Siellä kerrotaan Nooasta ja hänen kolmesta pojastaan, Seemistä, Haamista ja Jafetista: "Tehköön Jumala laajaksi Jafetin suvun ja saakoon se myös asua Seemin majoissa ja Kaanaan olkoon heidän orjansa." Tätä Raamatun kohtaa alettiin tulkita seuraavasti. Haamin jälkeläiset kanaanilaiset merkitsevät afrikkalaisia, seemiläiset aasialaisia ja kreikkalaiset ja kaikki kristityt syntyperästään riippumatta ovat jafetilaisia. Näin saatiin hellenistinen näkemys maailman kolmijaosta sovitettua Raamatun oppeihin.

Kun profeetta Muhammed aloitti 600-luvulla lähetystyön kaikkien maailman ihmisten käännyttämiseksi perustamaansa uuteen uskontoon islamilaisuuteen, kristillisessä maailmassa oli jo ikään kuin valmiina tunteisiin vetoava oppi: meidän kristittyjen perheellä on oikeus Eurooppaan ja oikeus johtaa koko maailmaa. Eurooppalaisten yliherruusvaatimukset aiheuttivat uuden ilmiön, vihamieliset suhteet kokonaisten maanosien välille.

Arabien onnistui Pyhällä sodallaan valloittaa ennen Roomalle kuuluneita aasialaisia ja afrikkalaisia alueita ja perustaa laaja islamilainen valtakunta, joka ulottui Atlantin rannoilta lännessä aina Intiaan ja Indonesiaan idässä. Arabien sotajoukot etenivät Gibraltarin yli Euroopan puolelle, jonne syntyi kukoistava islamilainen valtio. Kristityt alkoivat todella olla huolissaan uskonsa puolesta. Kaikki Euroopan kansat, tunnustivat he kristinuskoa tai eivät, kutsuttiin taistelemaan vääräoppisia muslimeja vastaan. Ei-kristittyjen eurooppalaisten oli helpompi samastua käsitteeseen "me eurooppalaiset" kuin "me kristityt". Näin Eurooppa-sanalle tuli uskonnollis-poliittista sisältöä. Euroopalla tarkoitettiin nyt paitsi maantieteellistä aluetta myös roomalaista kulttuuria ja kristinuskoa. Muualla valtaa pitivät väärän uskonnon ja samalla vieraan kulttuurin edustajat. Aasia ja Afrikka eivät enää olleet samaa perhettä, Euroopan vanhempia sisaruksia, kuten aikaisemmin.

Euroopan samaistamisesta kristikuntaan tuli yleinen tapa ristiretkien aikana 1100- ja 1200-luvuilla, jolloin eurooppalaiset yrittivät vallata Palestiinan. Jerusalem piti vapauttaa muslimien hallinnasta. Mielikuva suuresta vihollisesta islaminuskosta synnytti vähäksi aikaa mielikuvan kristillisen maailman yhtenäisyydestä. Kristityt olivat yksi kansa, joka oli saanut perinnöksi koko maailman, mutta josta he hallitsivat vain pientä osaa. Saadakseen omakseen koko maailman, kristittyjen oli taisteltava yhdessä. Yhtenäisyysaate katosi kuitenkin pian, kun islamilainen maailma tuli tutummaksi kristityille. Monelle länsieurooppalaiselle oli yllätys, etteivät arabit ja islamilaiset olleetkaan niin barbaareja kuin he olivat luulleet ja että Arabien valtakunnassa elintaso oli korkeampi kuin heidän omilla asuinalueillaan.

Kiihkeä taistelu kristittyjen ja muslimien välillä alkoi uudelleen 1400- ja 1500-lukujen taitteessa. Turkkilaiset kansat olivat omaksuneet islamilaisuuden ja perustaneet Osmannien valtakunnan, joka pystyi laajentumaan myös Euroopan puolelle. Konstantinopoli tuhoutui vuonna 1453. Näin loppui myös itäinen osa Rooman imperiumia, joka oli pysynyt voimissaan 1000 vuotta kauemmin kuin Länsi-Rooma. Ortodoksisen kirkon ylintä johtoa muutti Moskovaan ja Moskovan ruhtinas alkoi esiintyä Rooman keisarina, tsaarina. Moskovasta oli tullut kolmas Rooma eikä neljättä enää tule, iloitsivat sen ajan venäläiset.

Turkin valtakunnan tavoitteisiin kuului laajeta Euroopassa mahdollisimman laajalle, mutta kun Wien kesti turkkilaisarmeijoiden piirityksen vuonna 1638, islamilaisten valloitushalut Euroopan puolella laantuivat. Suurin osa Eurooppaa jäi kristittyjen alueeksi. Kristittyjen armeijoiden puolustuslinjojen pitäminen monissa taisteluissa keski- ja uuden ajan vuosisatoina ratkaisi sen, että tänä päivänä Eurooppa on pääasiallisesti kristillinen eikä islamilainen maanosa. Islamilaisuus Aasiassa ja Afrikassa on sen sijaan varsin yleinen uskonto.


HISTORIA
Kurssin etusivu
Eurooppalainen ihminen
Euroopan sukujuuret
Euroopan lapsuus
Miten syntyi kristillinen Eurooppa?
Milloin Eurooppaan syntyi islamilaista asutusta?
Kirkon rooli Euroopan yhdentäjänä
Opetuksen ja tutkimuksen kansainvälisyys keskiajan Euroopassa
Keskiajan maailmankuvasta
Testaa tietosi
Nuori Eurooppa
Kriisien Eurooppa
Muuttuva Eurooppa
YO-tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet