1: Eurooppalainen ihminen Etälukio

Euroopan historiassa kutsutaan Länsi-Rooman ja Itä-Rooman tuhoutumisten välissä olevaa tuhannen vuoden ajanjaksoa keskiajaksi. Länsi-Rooma tuhoutui germaaniheimojen hyökkäyksiin 400-luvun lopulla ja Itä-Rooma islaminuskoisten turkkilaisten valtauksiin 1400-loppupuolella.

Keskiajan yhteiskuntaa kuvaavat käsitteet feodaalilaitos ja kartanotalous. Kristillisellä kirkolla on näkyvä rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana. Luontaistalouteen siirtymistä ja kirkon vaikutusvallan voimistumista voidaan ainakin osittain selittää elinolojen vaikeutumisella Euroopassa 300-luvulta alkaen.

Rooman keisari Konstantinus turvautui 300-luvulla kirkon vaikutusvaltaan lisätäkseen valtakuntansa yhtenäisyyttä. Keisarin ja kirkon yhteinen ylikansallinen vallankäyttö synnytti keskiajalla tyypillisen ihanteen universaalisesta yhtenäiskulttuurista.

Rooman keisarit odottivat paljon kirkolta valtansa tukipilarina, mutta he joutuivat myös taistelemaan asemastaan valtakunnan ensimmäisinä päättäjinä voimakkaiden hengellisten johtajien kanssa. Itä-Roomassa kirkko oli selkeästi keisarin alainen, mutta läntisessä Euroopassa paavit alkoivat pitää itseään taivaallisen valtakunnan johtajina maallisten hallitsijoiden yläpuolella. Kilpailu vallasta edisti Euroopan jakautumista kahteen kulttuuripiiriin, itäiseen ja läntiseen.

Eurooppalaisia alkoi yhdistää voimakas "me-henki" siinä vaiheessa, kun nopeasti leviävä uusi uskonto islam alkoi kilpailla ihmisten sieluista Välimeren pohjoisrannoilla ensimmäisen vuosituhannen loppupuolella. Yksimielistä ja yhtenäistä Eurooppaa tarvittiin taistelemaan "vääräuskoisia" islamilaisia vastaan. Käsitteen Eurooppa toivottiin merkitsevän samaa kuin kristillinen Eurooppa.

Ks. etälukion TV -opetusohjelmista Eurooppalainen ihminen osa 2: Maailmankuvan laajeneminen

Tehtävät:

  1. Mihin Rooman keisari tarvitsi virallista valtionuskontoa ja miksi hän valitsi juuri kristinuskon tähän tehtävään lukemattomien muiden uskonnollisten yhteisöjen joukosta?
  2. Miten kirkko saavutti merkittävän yhteiskunnallisen aseman Euroopassa myös kristillisen Rooman rajojen ulkopuolella?
  3. Mitä hyötyä/haittaa eurooppalaisille ihmisille oli kirkon auktoriteettiroolista keskiajan Euroopassa?
  4. Islamilaisuuden merkitys kulttuurin edistymiselle keskiajan Euroopassa.

Syventävät tehtävät:

  1. Miten ihmisten jumalsuhde ja jumalanpalvelustavat muuttuivat kristinuskon myötä?
  2. Keskiajan kulttuurin erityispiirteet. Kiinnitä huomio aikakauden arvoihin ja normeihin.
  3. Keskiajan taide ja arkkitehtuuri.

Testaa tietosi


HISTORIA
Kurssin etusivu
Eurooppalainen ihminen
Euroopan sukujuuret
Euroopan lapsuus
Miten syntyi kristillinen Eurooppa?
Milloin Eurooppaan syntyi islamilaista asutusta?
Kirkon rooli Euroopan yhdentäjänä
Opetuksen ja tutkimuksen kansainvälisyys keskiajan Euroopassa
Keskiajan maailmankuvasta
Testaa tietosi
Nuori Eurooppa
Kriisien Eurooppa
Muuttuva Eurooppa
YO-tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet