1: Eurooppalainen ihminen Etälukio

Keskiajan maailmankuvasta

Antiikin kulttuurin piirteisiin kuuluu uskonnollinen suvaitsevuus. Monet jumalat ja monet uskonnot voivat elää rinnakkain sulassa sovussa. Myöskään filosofeilla ei ollut vaikeuksia esittää omia järjellä perusteltuja näkemyksiään näkyvästä tai näkymättömästä todellisuudesta. Tilanne muuttui toisenlaiseksi, kun kristinuskosta tuli valtionuskonto Rooman valtakunnassa vuonna 380. Sen jälkeen virallisen totuuden määritteli kirkko. Kaikki muut totuudet olivat harhaoppeja.

Kristinusko oli hellenistisen ajan lapsi, ja kristittyjenkin oli puhuttava samoilla käsitteillä kuin muutkin tullakseen ymmärretyiksi. Kristittyjen Jumala oli sama kuin kreikkalaisten logos ja kristittyjen taivas Platonin ideamaailma. Hyvän elämän voi saavuttaa ikuisuudessa tekemällä työtä sielunsa pelastamiseksi. Oli hyödyllisempää hoitaa taivaallisen kuin maallisen valtakunnan asioita. Hellenistisen oppineen, myöhemmin kirkkoisäksi korotetun Augustinuksen (354- 430) ansiosta Platonin filosofia säilyikin hengissä kristillistyvässä Euroopassa, vaikka "pakanallinen" Platonin akatemia joutui sulkemaan ovensa Ateenassa vuonna 526.

Aristoteleen opit kirkko tuomitsi ensin pakanallisina, mutta uuden vuosituhannen ensimmäisinä vuosisatoina eurooppalaisen talous- ja kaupunkielämän elpyessä Aristoteleetä ei voitu enää pitää pimennossa. Hänen kirjoituksiaan käännettiin latinan kielelle osaksi kreikasta, osaksi arabiasta. Corpus Aristotelicum oli valmis koko komeudessaan vuonna 1240. Aristoteleen opit oli kuitenkin myös saatava sopimaan yhteen kirkon totuuksien kanssa. Aristoteleen kristillistämistyöstä syntyi uusi oikea oppi skolastiikka (kouluviisaus). Skolastiikan kehittämisessä ansioitui erityisesti Pariisin yliopiston opettaja, dominikaanimunkki Tuomas Akvinolainen. Hänen filosofiansa on roomalaiskatolisen kirkon virallinen oppi tänäkin päivänä.

Kreikkalaiskatolisen kirkon opinkappaleisiin ei ole tehty suurempia muutoksia 700-luvun jälkeen. Idän kirkko korostaakin mielellään uskollisuuttaan alkukirkolle käyttämällä nimeä puhdasoppinen eli ortodoksinen kirkko.


HISTORIA
Kurssin etusivu
Eurooppalainen ihminen
Euroopan sukujuuret
Euroopan lapsuus
Miten syntyi kristillinen Eurooppa?
Milloin Eurooppaan syntyi islamilaista asutusta?
Kirkon rooli Euroopan yhdentäjänä
Opetuksen ja tutkimuksen kansainvälisyys keskiajan Euroopassa
Keskiajan maailmankuvasta
Testaa tietosi
Nuori Eurooppa
Kriisien Eurooppa
Muuttuva Eurooppa
YO-tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet