1: Eurooppalainen ihminen Etälukio

Keskiajalla kristinusko samankaltaisti Euroopan kansojen kulttuureja, vaikka ei pystynytkään yhdistämään Euroopan maita ja kansoja yhdeksi valtakunnaksi. Kristillinen Eurooppa jakautui kulttuurisesti kahtia, Venäjän johtamaan ortodoksiseen Itä-Eurooppaan ja useista kansallisvaltioista koostuvaan ja keskenään kilpailevaan läntiseen Eurooppaan.

Viimeksi Euroopassa yritettiin toteuttaa ideaa yhtenäisestä kristillisestä Euroopasta 1800-luvulla, jolloin Napoleon paavin siunaamana pyrki koko Euroopan keisariksi. Ensimmäinen maailmansota lopetti viimein keskiajan aatemaailman mukaiset kristilliset keisarikunnat samoin kuin vallan jumalallisuuteen nojautuvat kuninkuudet. Hitlerin euroopanherruusvaateille 1900-luvulla oli maallisemmat perustelut: Eurooppa piti yhdistää germaanisen herrakansan johtoon.

Ranskalaisten ja saksalaisten kilpailu Euroopan herruudesta lieveni toisen maailmansodan jälkeen, kun Saksan ja Ranskan tärkeimmät voimavarat, rautakaivokset ja hiilikentät, yhdistettiin saman johdon alaisuuteen. Tässä Euroopan Hiili- ja teräsyhteisössä on Euroopan unionin alku. Sattumaa tai ei, läntisen Euroopan ensimmäinen taloudellinen liitto EEC 1960-luvulla käsitti suunnilleen saman maantieteellisen alueen kuin frankkien kristillinen valtakunta yli tuhat vuotta aikaisemmin.

Bryssel sopii erittäin hyvin Euroopan unionin pääkaupungiksi. Jos Belgia kaksikielisenä ja kaksikulttuurisena maana onnistuu voittamaan ranskaa puhuvien vallonien ja germaanikielisten flaamien välillä vallitsevat erimielisyydet, jopa vihamielisyydet, sillä olisi hyvät edellytykset toimia esikuvana konfliktien ratkaisuissa sekä EU:n jäsenmaiden sisäisissä että niiden välisissä kiistakysymyksissä.

Euroopan unioni ei ole sen enempää uskonnollinen kuin poliittinenkaan järjestö. Sitä pitävät koossa yhteiset taloudelliset edut. Pystyykö EU laajenemaan koko Euroopan kattavaksi yhteisöksi on mielenkiintoinen kysymys, samoin se, kehittyykö EU Euroopan liittovaltioksi Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen malliin, vai jääkö se vain riippumattomien valtioiden väliseksi liitoksi.

Testaa tietosi


HISTORIA
Kurssin etusivu
Eurooppalainen ihminen
Euroopan sukujuuret
Euroopan lapsuus
Nuori Eurooppa
Kriisien Eurooppa
Muuttuva Eurooppa
Euroopan muotokuva
Testaa tietosi
YO-tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet