1: Eurooppalainen ihminen Etälukio

Kristillinen kirkko ei onnistunut tavoitteessaan pysyä yhtenä kokonaisena eli katolisena kirkkona. Oli kreikkalaiskatolisuutta ja roomalaiskatolisuutta, ja paavin kirkkoa arvostellut protestiliike synnytti lisää kirkkokuntia 1500-luvulla. Kristilliset opit joutuivat kilpailemaan myös muiden kuin uskonnollisten maailmankatsomusten kanssa. Uusia ei-kirkollisia oppeja edustivat mm. humanismi ja renessanssi, jotka halusivat uudistaa kulttuuria ja yhteiskuntaa antiikin ajan hengessä. Syntyi käsite pimeä keskiaika - aika, joka jäi valoisan antiikin ajan ja yhtä valoisan uuden ajan keskelle.

Uuden ajan modernia eurooppalaista, ns. renessanssi-ihmistä, kiinnostivat tiede, taide ja kirjallisuus. Ensin antiikkia lähinnä jäljiteltiin, mutta ajan mittaan tärkeäksi tuli myös uuden luominen ja uusien löytöjen tekeminen, maailman valloitus sanan kaikissa merkityksissä.

Keskiajalla arvostettu aate universaalisuudesta, keisarillisesta ja kirkollisesta yhtenäiskulttuurista, sai yhä vähemmän kannatusta. Eurooppaan syntyikin useita suvereenisuuteen ja hegemoniaan pyrkiviä kansallisvaltioita. Näiden kiinnostuksen kohteet eivät olleet enää yksin Euroopassa vaan usein myös valtamerten tuolla puolen.

Ks. Etälukion TV -ohjelma Eurooppalainen ihminen osa 3: Kehitysusko

Tehtävät:

  1. Tee selkoa a) yhtäläisyyksistä ja b) eroavuuksista antiikin kulttuurin ja renessanssikulttuurin välillä.
  2. Tee luettelo arvoista, jotka olivat tärkeitä a) keskiajan ja b) uuden ajan Euroopassa.
  3. Miten empiiriset tieteet muuttivat eurooppalaisten maailmankuvaa 1500-1700 -luvuilla?

Syventävä tehtävä:

Uskonpuhdistuksen ja renessanssiliikkeen merkitys kansankulttuurin nousulle uuden ajan Euroopassa

Testaa tietosi


HISTORIA
Kurssin etusivu
Eurooppalainen ihminen
Euroopan sukujuuret
Euroopan lapsuus
Nuori Eurooppa
Minkä takia Eurooppa on jakautunut eri kulttuuripiireihin?
Taiteen merkitys eurooppalaisen identiteetin luomisessa
Mikä merkitys ajattelun vapaudella on eurooppalaisessa kulttuurissa?
Miten matematiikasta ja mekaniikasta tuli eurooppalaisen tutkimuksen kulmakiviä?
Moraalikysymyksiä eurooppalaisessa politiikassa
Tiedonhalu valtaa eurooppalaiset
Testaa tietosi
Kriisien Eurooppa
Muuttuva Eurooppa
YO-tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet