1: Eurooppalainen ihminen Etälukio

Kirjoitustaito, jonka kreikkalaiset omaksuivat foinikialaisilta kauppakumppaneiltaan noin 800 eKr, auttoi Välimeren pohjoisrantoja asuttaneita kreikkalaisia kehittämään omaa korkeakulttuuriaan. Kreikan kaupunkivaltioiden "vapailla miehillä" oli rauhan aikana aikaa harrastaa urheilua, kirjallisuutta, teatteria, politiikkaa, tieteitä ja taiteita.

Kreikan kuningas Aleksanteri Suuri valloitti vanhat jokilaaksokulttuurit Egyptistä Indus-joelle. Aleksanteri Suuri pyrki laajassa imperiumissaan yhtenäiseen kulttuuriin. Tämä hellenismiksi kutsuttu läntisen kreikkalaisen ja "itämaisten" kulttuurien sulauttamisprosessi jatkui, kun roomalaiset saivat itselleen herruuden Välimeren alueella ja Lähi-idässä. Roomalaisten välittämä antiikin Kreikan kulttuuri on erottamaton osa eurooppalaista kulttuuriperintöä.

Euroopassa on ollut vain yksi pitkäikäinen imperiumi - Rooma. Se perustettiin ennen ajanlaskumme alkua, ja sen olemassaolo päättyi vasta 1400-luvun lopulla. Lounaisen Euroopan asukkaat saivat nauttia korkeasta elintasosta ja elämästä oikeusvaltiossa vain 400-luvun lopulle asti, jolloin Länsi-Rooma jäi kansainvaellusten jalkoihin. Sitä ennen kuitenkin keisari oli muuttanut Bosporin rannalle Bysanttiin, josta tuli Rooman uusi pääkaupunki, Konstantinopoli.

On monta syytä siihen, miksi monet eurooppalaiset, ainakin valtaa pitävät, ovat nähneet Rooman imperiumin ihanteellisena ja esikuvallisena: Romanus sum! - olen roomalainen. Roomalaisen kulttuurin hyvinä puolina on pidetty suvaitsevuutta ja monikulttuurisuutta, järjestelmällisyyttä ja asioiden hoitamista säädettyjen lakien mukaan. Eurooppalaisen oikeusvaltioihanteen on katsottu periytyvän juuri roomalaisesta lainsäädännöstä. Lakien säätämisen mallina sekä Länsi- että Itä-Euroopassa on toiminut roomalainen Kansalaisen laki: Corpus iuris civilis.

Hellenistisessä monikulttuurisessa Roomassa ihmiset saivat periaatteessa varsin vapaasti harjoittaa mieleistään uskontoa, kunnes Rooman keisari antoi erityisaseman kristityille. Konstantinuksen ja kirkon välisillä sopimuksilla 300-luvulla luotiin pohja valtion ja kirkon yhteistyölle Euroopan eri valtioissa, Suomi mukaan luettuna.

Ks. etälukion TV -ohjelma Eurooppalainen ihminen osa 1: Kristillistyminen

Tehtävät:

  1. Mitä eri puolia kuuluu Kreikan klassiseen kulttuuriin ja miksi eurooppalaiset sitä arvostavat?
  2. Miksi Rooman valtakuntaa on kutsuttu "jättiläiskokoiseksi kreikkalaiseksi polikseksi"? Missä näkyvät samankaltaisuudet, missä erilaisuudet Kreikan kaupunkivaltioiden ja Rooman tasavallan/keisarikunnan välillä
  3. Millaisia ihanneyhteiskuntia kreikkalaiset oppineet rakensivat kirjoituksissaan ja miten esimerkiksi yhteiskunnallinen tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja laillisuus toteutuivat parhaimmillaan antiikin ajan a) Ateenassa ja b) Roomassa? Ota huomioon eri sukupuolet ja yhteiskuntaluokat.

Syventävät tehtävät:

  1. Mitä vanhat korkeakulttuurit ovat jättäneet perinnöksi eurooppalaiselle kulttuurille?
  2. Poimi niitä kohtia Aristoteleen kirjoituksista (oppikirjastasi), joita Euroopassa on pidetty erittäin ansiollisina.
  3. Miten eläisit, jos noudattaisit a) Aristoteleen, b) stoalaisten ja c) epikurolaisten elämänohjeita?

Testaa tietosi


HISTORIA
Kurssin etusivu
Eurooppalainen ihminen
Euroopan sukujuuret
Eurooppa antiikin maailmassa
Kirkosta yhteiskunnallisen vallan käyttäjä
Ajatuksia antiikista
Testaa tietosi
Euroopan lapsuus
Nuori Eurooppa
Kriisien Eurooppa
Muuttuva Eurooppa
YO-tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet