6: Kulttuurit kohtaavat Etälukio

Miten kaukana itä on lännestä?

Euroopassa kulttuurit on usein luokiteltu kahteen ryhmään, läntiseen ja itäiseen. Ongelmana on kuitenkin, missä menee idän ja lännen raja. Kuuluuko esimerkiksi islamilainen kulttuuri itäiseen vai läntiseen kulttuuripiiriin? Euroopasta katsottuna Lähi-itä on itää, mutta kauempaa idästä katsottuna Lähi-itä onkin länttä ja kaikkia Lähi-idän uskontoja juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia pidetään läntisinä uskontoina. ”Villin lännen” amerikkalaisille Eurooppakin on kaukana idässä Atlantin takana.

Eurooppalaista identiteettiä on rakennettu vertaamalla itseä ”muihin”.  Jo antiikin ajan kreikkalaiset määrittelivät omaa kulttuuriaan vastakohtana idän kulttuureille.  Esimerkiksi, jos länsi on demokraattinen, idän on pakko olla despoottinen. Jos oma kulttuuri kehittyy, muut ovat kehittymättömiä. Vastakkainasettelu Euroopan ja muun maailman välillä on jatkunut näihin aikoihin asti. Teollistuvassa Euroopassa oikeutusta siirtomaaherruuteen perusteltiin juuri oman kulttuurin edistyksellisyydellä ja muiden kulttuurien jälkeenjääneisyydellä.

Länsimaisen kulttuurin edustajat eivät ole ensimmäisiä eivätkä varmaan viimeisiäkään, jotka ovat pitäneet omaa kulttuuriaan maailman edistyksellisimpänä kulttuurina ja omaa uskontoaan ainoana oikeana uskontona. Modernia Eurooppaa leimaa tosin enemmän usko tiedon kaikkivaltaan kuin kristittyjen kaikkivaltiaaseen Jumalaan.

Bosporin salmi
Perinteinen raja Euroopan ja Aasian välillä?

HISTORIA
Lähde matkaan! Welcome on board!
Kulttuurit kohtaavat
Kulttuurien synty
Sota ja kulttuuri
Uskonto ja kulttuuri
Uskonto, yhteiskunta ja kulttuuri
Miten kaukana itä on lännestä?
Testaa tietosi
Kansainvälinen kauppa ja kulttuurien kohtaaminen
Maailmanuskontoja ja maailmankulttuureja
Kieli, kirjallisuus ja kulttuuri
Tietotaito ja kulttuurikehitys
Kulttuurien tulevaisuudesta
YO-kirjoitusten tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet