6: Kulttuurit kohtaavat Etälukio

Kieli, kirjallisuus ja kulttuuri

Kieli ja kulttuuri kuuluvat erottamattomasti yhteen. Kirjoitettu kieli on puhekieleen verrattuna varsin nuori ilmiö, sillä kirjoitustaito kehittyi vasta ensimmäisissä korkeakulttuureissa valtion hallinnollisiin ja hengellisiin tarpeisiin. Ensimmäiset kirjoitetut viestit sisältävät tietoa verojen maksusta ja pyhien uhrien toimittamisesta.
 
On tavallista, että asiat hoidetaan valtakulttuurin kielellä. Kiinalaisen kulttuurin ylivoimaisuus teki kiinasta keskeisen kielen Itä-Aasiassa. Intiassa ja intialaisen kulttuurin alueella sanskritista tuli uskonnon, tieteen ja kirjallisuuden valiokieli. Islamilaisessa maailmassa arabia on kaikkien muslimien yhteinen kieli, vaikka vain viidesosa maailman muslimeista puhuu äidinkielenään arabiaa. Länsimaiden maailmanherruus on puolestaan nostanut englannin maailman valtakieleksi.

Koraani
Teos, jonka teksteillä koristellaan rakennuksia?

 

Pieniä kielialueita uhkaa aina häviäminen maailmankartalta. Monia kieliä onkin lakattu puhumasta aikojen kuluessa. Mutta alueilla, joilla eri kulttuurit kohtaavat eikä ihmisillä ole yhteistä kieltä, voi syntyä uusiakin kieliä. Kommunikaatiota helpottamaan kehitettyä yksinkertaista apukieltä kutsutaan pidginkieleksi. Jos pidginkielestä tulee äidinkieli, puhutaan kreolikielestä. Esimerkkinä kreolikielestä mainittakoon Itä-Afrikassa yleinen suahili. Se luokitellaan bantukieleksi, mutta siinä on paljon lainasanoja arabiasta.

HISTORIA
Lähde matkaan! Welcome on board!
Kulttuurit kohtaavat
Kulttuurien synty
Sota ja kulttuuri
Uskonto ja kulttuuri
Uskonto, yhteiskunta ja kulttuuri
Kansainvälinen kauppa ja kulttuurien kohtaaminen
Maailmanuskontoja ja maailmankulttuureja
Kieli, kirjallisuus ja kulttuuri
Testaa tietosi
Tietotaito ja kulttuurikehitys
Kulttuurien tulevaisuudesta
YO-kirjoitusten tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet