6: Kulttuurit kohtaavat Etälukio

Maailmanuskontoja ja maailmankulttuureja

Väkiluvulla mitattuna maailman suurimpia uskontoja ovat kristinusko, islam, hindulaisuus ja buddhalaisuus. Muut paitsi hindulaisuus ovat lähetysuskontoja. Hindulaisuus on saanut vaikutteita indoeurooppalaisten paimentolaiskansojen jumalmaailmasta sekä Induslaakson jooga- ja meditaatiokulttuurista. Buddhalaisuus erosi aikoinaan hindulaisuudesta lähinnä siksi, että Buddha ei hyväksynyt arjalaisten yhteiskunnallista hierarkiaa, ihmisten jakamista eri luokkiin tai kasteihin.

Intian keisari Asoka (268-233 eaa.) edisti buddhalaisuuden leviämistä valtakunnassaan mutta myös sen naapurimaissa tukemalla luostareita ja perustamalla buddhalaislähetystöjä. Buddhalaisuus hävisi sittemmin Intiasta, mutta Keski-, Kaakkois- ja Itä-Aasiassa siitä tuli suosittu kansanuskonto. Kiinassa kungfutselaisuus pystyi säilyttämään asemansa maan virallisena oppina vain ottamalla vaikutteita buddhalaisesta maailmankuvasta. Koreaan, Japaniin ja Vietnamiin buddhalaisuus levisi nimenomaan kiinalaisessa muodossa.

Nuoremmat juutalaisuudesta syntyneet Lähi-idän uskonnot omaksuivat toimintamalleja buddhalaisten munkkien luostareissaan tekemästään lähetys- ja kansansivistystyöstä. Kristinusko menestyi hyvin Välimeren alueella, kunnes se sai vertaisensa kilpailijan islamista 600-luvulla. Kristillistyminen jatkui Euroopassa, mutta Aasia ja Afrikka alkoivat islamilaistua.

Madrasa, moskeijan koraanikoulu   Mikä koulu?

Kansojen perinteiset uskomukset vaihtuivat yleismaailmallisiin uskontoihin useimmiten hallitsijan määräyksestä. Hengellisen ja maallisen vallan oli edullista tukea toisiaan. Kirjauskonnot vaativat pyhien tekstien hallintaa. Seurakunnat opettivat lukemaan. Kansan luku- ja kirjoitustaito vahvisti ja yhdenmukaisti valtakunnan hallintoa. Näin tapahtui kaikissa kulttuuripiireissä.

Amerikan ja Australian ”löytäjät” tekivät uusista maanosista kristillisiä. Orjiksi myytyjen afrikkalaisten matkassa myös islamin usko pääsi rantautumaan Amerikan mantereelle.

Karttatehtävä:
Tutki oppikirjan ja oheisten karttojen avulla eri uskontojen ja kulttuurien rajapintoja ja mahdollisia törmäyskohtia. Kiinnitä huomiota a) kiinalaisen kulttuurin vaikutusalueeseen Itä-Aasiassa, b) intialaisen kulttuurin vaikutukseen Keski-Aasiassa, Indokiinassa ja Indonesiassa, c) islamin ja kristinuskon kosketukseen Euraasiassa, Afrikassa ja Kaakkois-Aasian saaristossa ja d) islamin ja itäisten kulttuurien kohtaamiseen Intiassa, Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa.

Tehtäviä kulttuuripiireittäin

Tehtäviä Kiinasta

 1. Kiina sai nimensä Qin-dynastiasta, mutta kiinalaisia kutsutaan myös haneiksi Han-dynastian mukaan. Hanien valtakuntaa (206 eaa. – 220 jaa.) on arvioitu vielä aikalaistaan Rooman valtakuntaa merkittävämmäksi. Millaisia perusteluja tälle väitteelle voidaan esittää?
 2. Kiinan historian loistokkaimpana aikana pidetään Tang-dynastian aikaa ensimmäisen vuosituhannen jälkimmäisellä puoliskolla (618 – 906). Kiinassa tehtiin tärkeitä teknisiä keksintöjä ja maa otti vastaan myös vieraita muista kulttuureista, niin buddhalaisia, kristityjä kuin muslimejakin. Millaisia kulttuurivaikutteita Kiinasta levisi sen naapurimaihin Koreaan, Japaniin ja Vietnamiin?
 3. Kiinan keisarit rakennuttivat pohjoisrajalle muuria valtakunnan suojaksi. Silti ulkopuoliset valloittajat pystyivät asettumaan Kiinan valtiaiksi. Selvitä Kiinan historiaan kuuluvia merkittäviä käänteitä toisen vuosituhannen kuluessa.
 4. Kiinaa kohtasi 1800-luvulla vielä suurempi uhka mereltä kuin maalta. Kiina menetti asemansa kansainvälisessä kaupassa ”ensimmäisenä vertaistensa joukossa”. Millä keinoin länsimaiden onnistui syrjäyttää Kiina johtoasemastaan maailmantaloudessa?
 5. Millaisia poliittisia ja yhteiskunnallisia mullistuksia tapahtui Kiinassa 1900-luvulla ja millaisia uusia arvoja ja arvostuksia ne toivat mukanaan?
 6. Miten kommunistisen Kiinan ja länsimaiden väliset suhteet ovat muuttuneet 2000-luvulla verrattuna kylmän sodan vuosiin toisen maailmansodan jälkeen?

Tehtäviä Intiasta

 1. Mauryat olivat ensimmäisen intialaisen imperiumin hallitsijoita. Heistä mahtavin oli keisari Asoka (268-233 eaa.). Miten buddhalaisuus näkyi Asokan tavassa hallita valtakuntaansa, ja mitä jälkiä siitä on näkyvillä vielä nykyisessä Intiassa?
 2. Gupta-dynastian aikaa vuosina 320 - 540 jaa. pidetään Intian kulttuurin klassisena kautena. Sitä leimasivat vahvat ammattikunnat, loistokas ja henkevä elämäntapa ylemmissä kansankerroksissa ja erilaisten uskontojen rinnakkainelo sekä tieteiden, taiteiden ja kirjallisuuden kukoistus.Mitkä olivat ne tieteet, joissa intialaiset tiedemiehet olivat erityisen eteviä?
 3. Intialaiset vientituotteet kasvattivat kauppaa meriliikenteessä. Mitkä korkeaa ammattitaitoa vaativat tuotteet olivat haluttuja eri puolilla maailmaa?
 4. Gupta-kauden arkkitehtuuri, kuvanveisto, kirjallisuus ja esittävä taide toimivat mallina koko hindulais-buddhalaisessa Aasiassa. Jälkiä tästä on näkyvissä vielä nykyisinkin Keski-Aasiassa, Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa. Millaisia?
 5. Keskiajan vuosisatoina Intia koki useita ulkopuolisia hyökkäyksiä. Asialla oli milloin hunneja, milloin persialaisia, turkkilaisia, arabeja tai mongoleja. Sodat ratkaisivat, johtiko aluetta islamilainen ruhtinas vai hindukuningas. Siellä, missä muslimeilla oli ylivalta, kuten Delhissä, hindutemppelit tuhottiin ja niiden paikalle usein vielä samoista kivistä rakennettiin moskeijoita. Muslimi- ja hinduruhtinaskuntien välinen jännite muodostui pysyväksi.
  1. Mistä Intian islamilainen moguli-imperiumi sai nimensä?
  2. Millä ansioilla keisari Akbar (1556-1605) sai lisänimen Suuri?
  3. Islamilainen ja intialainen traditio kietoutuivat toisiinsa Intiassa. Mitä tarkoitetaan taiteissa ja arkkitehtuurissa vallinneella mogulityylillä?
  4. Miksi mogulikeisareita voidaan verrata Euroopan renessanssiruhtinaisiin?
 6. Eurooppalaiset hyötyivät muslimien ja hindujen huonoista väleistä Intian niemimaalla.
  1. Mitkä muut eurooppalaiset maat kuin Iso-Britannia taistelivat vaikutusvallasta Intian niemimaalla uudella ajalla?
  2. Mikä teki Intiasta Ison-Britannian kruunun kalleimman jalokiven ja siten myös koko maailmantalouden kulmakiven?
  3. Oliko Intialle jotain hyötyä siirtomaakaudesta?
  4. Miksi ja koska brittien oli lähdettävä Intiasta?
  5. Miten englantilaisen hallintoperiaatteen ”hajoita ja hallitse” seuraukset näkyvät tänä päivänä Intian niemimaalla?
 7. Mitä tarkoitetaan 2000-luvun Intia-ilmiöllä?

Tehtäviä Lähi-idästä

 1. Arabian valtakuntaa hallitseva Umaijadidynastia (661 - 750) valitsi pääkaupungikseen Mekan ja Medinan sijaan kansainvälisen suurkaupungin Damaskoksen. Abbasidien hallitsijasuku (750 – 1258) rakennutti kauppateiden risteyskohtaan Eufratin varrelle aivan uuden pääkaupungin Bagdadin. Millaisiksi islamilaisen kulttuurin keskeiset piirteet muotoutuivat näiden hallitsijasukujen aikana? Mitä pitää sisällään käsite kulttuurisulauma?
 2. Mitä tarkoitetaan islamilaisella yhtenäiskulttuurilla? Vertaa islamilaista yhtenäiskulttuuria ideaan kristillisestä yhtenäiskulttuurista.
 3. Miten eri uskonnot ja kulttuurit tulivat toimeen keskenään islamilaisten maurien hallitsemassa Espanjassa al-Andalusiassa 700 - 1400-luvuilla? Mikä oli islamilaisen Espanjan anti Euroopan kristilliselle kulttuurille?
 4. Selvitä kartan avulla islamin levinneisyys keski- ja uuden ajan taitteessa. Mitkä ovat tuon ajan suurimmat islamilaiset valtakunnat?
 5. Miksi arabit menettivät asemansa tuottoisan kaukokaupan välittäjinä Euroopan ja Aasian välillä 1500–luvulla?
 6. Mihin idea islamilaisen maailman ykseydestä kariutui uuden ajan vuosisatoina ja miksi suuresta osasta maailman muslimeja tuli toisen luokan kansalaisia omilla asuinalueillaan 1800-luvulla?
 7. Millä mandaatilla ja keiden toimesta piirrettiin valtiollisia rajoja Lähi-idässä 1900-luvun alkupuoliskolla?
 8. Miten länsimaiset aatteet nationalismi, sosialismi, kapitalismi ja demokratia on otettu vastaan islamilaisen väestön keskuudessa eri puolilla maailmaa?
 9. Islamilaisella maailmalla ei ole ollut arvostettua johtajaa kalifia Turkin sulttaanikunnan hajottua 1920-luvulla. Onko mielestäsi mahdollista, että islamilainen maailmanvaltakunta voisi syntyä uudelleen? Arvioi jonkin nykyisen arabialaisen, aasialaisen tai afrikkalaisen valtion mahdollisuuksia yhdistää islamilainen maailma. Millaisena näet jonkin yksittäisen islamilaisen maan/öljyvaltion tulevaisuuden kilpailussa vaikutusvallasta maailmanmarkkinoilla?

 Tehtäviä Afrikasta

 1. Ihmisen alkukodin sanotaan sijaitsevan Afrikassa. Afrikasta löytyykin erityyppisiä sivilisaatioita keräilykulttuurista korkeakulttuuriin. Mainitse nimeltä muutama afrikkalainen alkuperäiskulttuuri ja kuvaile niiden tyypillisiä piirteitä.
 2. Millaisia kulttuurivaikutteita Afrikan manner sai Välimeren ranta-alueilta esikristillisenä, kristillisenä ja islamilaisena aikana?
 3. Miksi erityisesti afrikkalaiset valtaapitävät olivat suopeita uuden uskonnon islamin leviämiselle omilla maillaan?
 4. Mitä etua ja haittaa afrikkalaiselle alkuperäisväestölle oli islamin saamasta jalansijasta Afrikassa?
 5. Mitä syitä eurooppalaisilla oli kilpailla arabien kanssa orjakauppiaina Afrikassa?
 6. Mitä motiiveja eurooppalaisilla poliitikoilla oli jakaa Afrikka Euroopan valtioiden siirtomaiksi 1800-luvun loppupuolella?
 7. Suurin osa Afrikan nykyisistä valtioista sai itsenäisyyden 1960-luvulla. Mitkä uusien valtioiden monista ongelmista juontavat juurensa siirtomaakaudelta?
 8. Pohdi, mitä eurooppalaiset voisivat oppia afrikkalaisilta.

 Tehtäviä Amerikasta

 1. Mainitse intiaanikulttuureissa a) kehitettyjä viljelykasveja, b) kesytettyjä eläimiä ja c) rakennettuja kaupunkikulttuureja.
 2. Miten “Amerikan löytö” vaikutti a) elämään Euroopassa ja b) muutti Amerikan alkuperäiskansojen elämää?
 3. Mitä tarkoitetaan latinalaisella Amerikalla?
 4. Miten sai alkunsa afroamerikkalaisuus?
 5. Miksi Amerikan eurooppalaiset siirtokunnat halusivat perustaa omia itsenäisiä valtioita Amerikkaan 1700- ja 1800-luvuilla?
 6. Vertaa poliittisia ja yhteiskunnallisia oloja Etelä- ja Pohjois-Amerikassa 1800- ja 1900-luvuilla. Kiinnitä huomiota intiaaniväestön asemaan ja lukumäärään mantereen eri osissa.
 7. “Yhdysvalloissa suositaan vapautta, avoimuutta ja suvaitsevaisuutta.” Perustele väitettä todeksi tai epätodeksi faktoilla Yhdysvaltojen historiasta.

Tehtäviä Australiasta

 1. Mitä tiedetään Australian ja Tyynen valtameren saarten asuttamisesta ja kulttuurien kohtaamisista alueella vuosituhansien varrella?
 2. Miksi Australiasta tuli eurooppalaisten siirtolaisten suosima maanosa 1800-luvulla?
 3. Miten ”Ulko-Euroopaksi” muuttuneen Australian valtaväestö on suhtautunut mantereen alkuperäisväestöön ja muualta kuin Euroopasta saapuviin väestöryhmiin?
 4. Miten kuvailisit 2000-luvun Australian kulttuuria?

Tehtäviä koko kurssialueelta

 1. Vertaa valloittajakansojen suhtautumista alkuperäisväestöön Afrikassa, Amerikassa ja Australiassa.
 2. Vertaa Välimeren, Intian valtameren ja Tyynen valtameren rantoja (Asia Pasific alue) kulttuurien kohtaamispaikkoina.
 3. Miten a) buddhalaisuus, b) islamilaisuus ja c) kristillisyys, eurooppalaisuus tai länsimaalaisuus on muuttanut maailmaa ja eri maanosien kulttuureja?
 4. Vertaa Kiinan ja Japanin selviytymistä eurooppalaisen imperialismin aiheuttamista paineista 1800- ja 1900-luvuilla.
 5. Vertaa Intian ja Kiinan yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä sadan viime vuoden aikana.
 6. Miten Lähi-idän talous voitaisiin integroida nykyistä paremmin maailmantalouteen?
 7. Euroopassa asuu nykyisin enemmän muslimeja kuin koskaan aikaisemmin. Pohdi, edistääkö globalisaatio perinteisen islamilaisen ja perinteisen eurooppalaisen yhteiskunnan lähentymistä toisiinsa.
 8. Laadi ennuste maailmalle ja sen kulttuuritilanteelle vuonna a) 2030, b) 2050 ja/tai c) 2100.
HISTORIA
Lähde matkaan! Welcome on board!
Kulttuurit kohtaavat
Kulttuurien synty
Sota ja kulttuuri
Uskonto ja kulttuuri
Uskonto, yhteiskunta ja kulttuuri
Kansainvälinen kauppa ja kulttuurien kohtaaminen
Maailmanuskontoja ja maailmankulttuureja
Buddhalaisuuden levinneisyys
Islamin valtapiiri
Euroopan maiden valtapiiri
Testaa tietosi
Kieli, kirjallisuus ja kulttuuri
Tietotaito ja kulttuurikehitys
Kulttuurien tulevaisuudesta
YO-kirjoitusten tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet