6: Kulttuurit kohtaavat Etälukio

Muuttuva ja muuttumaton eri kulttuureissa

Islamilaisille Koraani on Muhammedin välityksellä saatua Jumalan sanaa: ”Me olemme tehneet tämän arabiankieliseksi Koraaniksi, jotta te ymmärtäisitte.” Arabeilta onkin puuttunut halua käännättää Koraania muille kielille, koska toisella kielellä ilmaistuna Jumalan sana ei ole enää yhtä puhdasta. Islamin laki sharia koostuu Koraanista ja sunnasta eli perimätiedosta, ja varsin yleinen käsitys islamilaisten keskuudessa on, että sitä, minkä Allah on säätänyt, sitä ei ihmisen pidä mennä muuttamaan.

Kulttuurisesta jatkuvuudesta hyvä esimerkki on kiinalainen kuvakirjoitus. Vielä tänäkin päivänä kiinalaiset kirjoittavat jokseenkin samoilla merkeillä kuin Kungfutse aikoinaan. Puhekielten muuttuessa ja etääntyessä toisistaan, vanha kuvakirjoitus yhdistää kansat ja aikakaudet toisiinsa. Ei edes kommunistisessa Kiinassa ole nähty tarpeellisena siirtyä aakkoskirjoitukseen.

Intiassa kulttuuriperintöä on vaalittu tuhansia vuosia kirjakielen sanskritin avulla. Veda-laulut kulkivat suullisena perimätietona sukupolvelta toiselle ”tavuakaan muuttamatta”. Sanskrit tarkoittaa suomeksi järjestettyä. Kielen säännöt vakiinnutti kielitieteilijä Panini 400-luvulla eaa. Nykyiset Intian kielet syntyivät 1200-luvulla puhekielestä prakritista, mutta sanskritia käytetään Intiassa edelleen kirjakielenä.

Sanskritintaitoiset voivat tutustua esimerkiksi perinteisen intialaisen yhteiskunnan lainsäädäntöön ensimmäisistä kirjoitetuista laeista alkaen. Uusi laki oli aina uusi tulkinta vanhemmasta laista, ja kaikkien tulkintojen pohjalta voidaan löytää vielä se alkuperäinenkin Manun laki, jonka intialaiset uskoivat itse Luojan luomaksi. Kun britit säätivät lakeja Intiassa 1800-luvulla, he tukeutuivat ikivanhaan Manun lakiin. Jos huomioon olisi otettu lakiin vuosisatojen varrella lisätyt tulkinnat, brittiläisen Intian lait olisivat syrjineet vähemmän naisia ja alempia kasteja.

Manu   Taivaallinen hallitsija ja lakien säätäjä intialaisessa mytologiassa?

Euroopassa ei ole osattu tai ehkä haluttu nähdä kehitystä idän kulttuureissa. Euroopassa on arvostettu yksilöllisyyttä, luovuutta, rajojen ylittämisiä, kuvien kaatamista, jopa vallankumouksellisuutta. Idän kulttuureissa arvostetaan jatkuvuutta: vanhaa puuta ei ole pakko kaataa, riittää, että se kasvattaa uusia oksia.

HISTORIA
Lähde matkaan! Welcome on board!
Kulttuurit kohtaavat
Kulttuurien synty
Sota ja kulttuuri
Uskonto ja kulttuuri
Muuttuva ja muuttumaton eri kulttuureissa
Testaa tietosi
Uskonto, yhteiskunta ja kulttuuri
Kansainvälinen kauppa ja kulttuurien kohtaaminen
Maailmanuskontoja ja maailmankulttuureja
Kieli, kirjallisuus ja kulttuuri
Tietotaito ja kulttuurikehitys
Kulttuurien tulevaisuudesta
YO-kirjoitusten tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet