6: Kulttuurit kohtaavat Etälukio

Testi 1. Monissa tieteissä tutkitaan ihmisen kulttuuriin liittyviä asioita kuten uskontotieteessä, kielitieteessä tai maantieteessä. Etsi seuraaville kulttuuria/kulttuureja tutkiville tieteille sopiva määritelmä:

1. antropologia a) ihmistiede, ihmisen ruumiillisten ja kulttuuriominaisuuksien tutkimus
2. arkeologia b) ihmisen menneisyyttä tutkiva tiede
3. etnologia c) kansatiede, kansanelämän tutkimus
4. historia d) muinaistiede, historiallisten ja esihistoriallisten kulttuurien tutkimus
5. kulttuuriantropologia e) yksilöä kulttuurissa tutkiva ja kulttuureita vertaileva tiede

pistemäärä: /5

 

Testi 2. Etsi seuraaville kulttuuria määrittäville käsitteille sopiva sisältö:

1. kulttuuri a) hallitsevassa asemassa oleva kulttuuri
2. sivilisaatio b) korkeatasoinen kulttuuri ja taide
3. korkeakulttuuri c) kulttuurien yhdenvertaisuutta ja vastavuoroista kunnioitusta korostava suhtautumistapa
4. kaupungistuminen d) samankaltaisiin käsityksiin ja tottumuksiin perustuva kulttuuri
5. alkuperäiskulttuuri e) sivistys
6. maailmankulttuuri

f) suurelle yleisölle teollisesti tuotettu viihde

7. massakulttuuri/ populaarikulttuuri g) usein alistetussa asemassa oleva kulttuuri, esim. alkuperäiskulttuuri
8. monikulttuurisuus h) vallanpitäjien ja valtakoneistojen ympärille syntynyt valtakulttuuri
9. monokulttuuri

i) valloittajien alistaman alkuperäiskansan kulttuuri

10. valtakulttuuri j) väestön keskittyminen
11. vähemmistökulttuuri k) yhden tai kahden tuotteen viljelyyn perustuva tuotantotapa
12. yhtenäiskulttuuri l) yhteisön tavat, uskomukset, aineelliset ja henkiset saavutukset

pistemäärä: /12

 
HISTORIA
Lähde matkaan! Welcome on board!
Kulttuurit kohtaavat
Testaa tietosi
Kulttuurien synty
Sota ja kulttuuri
Uskonto ja kulttuuri
Uskonto, yhteiskunta ja kulttuuri
Kansainvälinen kauppa ja kulttuurien kohtaaminen
Maailmanuskontoja ja maailmankulttuureja
Kieli, kirjallisuus ja kulttuuri
Tietotaito ja kulttuurikehitys
Kulttuurien tulevaisuudesta
YO-kirjoitusten tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet