6: Kulttuurit kohtaavat Etälukio

Kulttuurien tulevaisuudesta

Vuosituhansien aikana maailmassa on vaikuttanut useita kulttuureja ja monia on myös kuihtunut pois. Kiinan ja Intian kulttuurit kukoistivat ajanlaskumme ensimmäisellä vuosituhannella. Islamilainen maailma tuotti loisteliasta kulttuuria lähes tuhannen vuoden ajan.  Kahden viimeisen vuosisadan aikana on ihailtu länsimaisen kulttuurin saavutuksia. 

Kulttuurit rakentavat aikaisempien kulttuurien tietopääomalle, eivätkä ne pysty kehittymään ilman vuorovaikutusta muiden kulttuurien kanssa. Ajan kuluessa kulttuurien välinen vuorovaikutus on nopeutunut. Tietojen ja taitojen leviäminen maasta ja maanosasta toiseen saattoi kestää satoja vuosia, nykyisin ehkä enää vain kuukausia, päiviä tai minuutteja. Vuorovaikutuksesta huolimatta on olemassa vaara, josta Oswald Spengler kirjoitti 1900-luvun alussa: kulttuurit eivät vaihda informaatiota keskenään tai jos vaihtavat, niin hyvin vähän ja sen vähänkin ymmärtävät eri tavalla.

2000-luvulla puhutaan paljon globalisaatiosta. Sana on käsitteenä uusi mutta ei ilmiönä. Ihmiset ovat aina ylittäneet yhteisönsä rajoja. Parantunut tekniikka on vain helpottanut tiedonkulkua ja liikkumista yli maiden ja mantereiden. ”Syrjäisestä” Suomestakin on tullut kotimaa monelle ulkomaalaiselle, myös Euroopan ulkopuolelta tulleelle. Valtakulttuurin edustajat voivat matkustamattakin tutustua ”vieraisiin” kulttuureihin. Tutustumalla muihin oppii näkemään asioita laajemmasta kuin vain omasta ja oman kulttuurinsa näkökulmasta. Samalla vähenee vaara ymmärtää väärin ja tulla väärin ymmärretyksi.

Maailmaa ei itse asiassa enää tulisi jakaa ”meidän” ja ”muiden” maailmaan. On vain yksi globus, ja se kuuluu kaikille.  Samoin vastuu maailman hyvinvoinnista kuuluu kaikille. Toteamus ”niin kaukana kuin itä on lännestä” on menettänyt uskottavuuttaan. Maailmasta on tullut yksi vene, jolla miljardit ihmiset purjehtivat. Mistä aluksen merikelpoisuus eniten riippuu? Johtoportaan kansallisuudesta, uskonnosta ja kulttuuritaustasta? Toimivista vuorovaikutusverkoista? Oikeudenmukaisuudesta tai jostain muusta ihmisarvoisen yhteiselon mahdollistavasta perusperiaatteesta, jolla alusta ohjataan?

Kiinalainen laiva

Kenen vika, jos vene uppoaa? Moni uskonto lohduttaa lupauksilla paremmasta elämästä tuonpuoleisessa. Mutta jos uskoo, että taivas onkin läsnä jo tässä ja nyt ja kaikki mitä teen, vaikuttaa Kaikkeen? Uskoo niin tai näin, kysymys ihmisten kehittämien kulttuurien tulevaisuudesta on ihmiskunnan olemassaolon tärkein kysymys.

HISTORIA
Lähde matkaan! Welcome on board!
Kulttuurit kohtaavat
Kulttuurien synty
Sota ja kulttuuri
Uskonto ja kulttuuri
Uskonto, yhteiskunta ja kulttuuri
Kansainvälinen kauppa ja kulttuurien kohtaaminen
Maailmanuskontoja ja maailmankulttuureja
Kieli, kirjallisuus ja kulttuuri
Tietotaito ja kulttuurikehitys
Kulttuurien tulevaisuudesta
YO-kirjoitusten tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet