6: Kulttuurit kohtaavat Etälukio

Testi 1. Yhdistä uskonto nimeen, jota käytetään Jumalasta:

1. Allah a) hindulaisuus
2. Ahura Mazda b) islam
3. Brahman c) juutalaisuus
4. Jehova d) parsilaisuus

pistemäärä: /4

 

Testi 2. Yhdistä kiinalainen käsite sen merkitykseen:

1. luonnon tie, tie viisaaseen elämään a) jin
2. miespuolinen, positiivinen, valoisa ja taivaallinen periaate b) jang
3. naisellinen, negatiivinen, pimeä ja maallinen periaate c) tao

pistemäärä: /3

 

Testi 3. Uskonnon perustajia tai uudistajia, jotka vaikuttivat ensimmäisellä vuosituhannella eaa. Ketkä eivät kuulu joukkoon?

1. Buddha
2. Jesaja
3. Kungfutse
4. Laotse
5. Mahavira
6. Muhammed
7. Nanak
8. Zarathustra
pistemäärä: /8

 

Testi 4. Eri uskonnoissa vallitsee erilaisia käsityksiä siitä, miten hyvin kirjoitettu sana pitää yhtä totuuden kanssa. Minkä opin totuuksia seuraavat väitelauseet edustavat:

1. Sanat ovat vain keinoja johdattaa ihmismieli sanojen takana olevaan todellisuuteen. a) buddhalaisuus
2. Totuutta ei voi ilmaista sanoilla. b) hindulaisuus
3. Koraani on Jumalan sanaa ja se kertoo meille totuuden. c) islam
4. Totuus löytyy Uuden testamentin kirjoituksista. d) juutalaisuus
5. Totuus löytyy Kirjasta (Vanhasta testamentista). e) kristinusko
6. Ihmisen on itse löydettävä totuus, uskonnolliset organisaatiot ovat vaarallisia ja vahingollisia.

f) taolaisuus

pistemäärä: /6

 

Testi 5. Seuraavassa on näytteitä suunnilleen samanikäisistä, ensimmäisellä vuosituhannella eaa. syntyneistä Pyhistä kirjoista. Yhdistä sisältö oikeaan teokseen:

1. Jumalanpalveluksen ulkoiset muodot eivät ole tärkeitä. Olennaisempaa on vilpitön usko ja rakkaus siihen Jumalaan, joka asuu jokaisen ihmisen sydämessä. a) hindujen Upanishadit
2. Kun suunta on selvä, silloin mieli voi olla varma. Kun mieli on varma, silloin voi saada rauhan. Kun on saatu rauha, silloin voi hartaasti mietiskellä. Kun voi hartaasti mietiskellä, silloin voi saavuttaa tavoittamansa. b) buddhalaisten Tripitakana
3. Oikea käyttäytyminen on tärkeämpää kuin hyödyttömät polttouhrit. Jumala ei ole sidottu paikkaan tai temppeliin. c) Kungfutsen Suuri Oppi
4. Usko on ihmisen paras rikkaus. Viisaudella vietetty elämä on paras. Sopivasti toimiva, kärsivällinen ja aktiivinen löytää rikkauden, totuudella hän saavuttaa mainetta ja anteliaisuudella sitoo ystäviä. d) Laotsen kirjoitukset
5. Tao on sopusointuun ihmisen ja maailmankaikkeuden välillä johtava tie. Joogan avulla voi yhtyä taoon. e) Vanhan testamentin Jesajan kirja

pistemäärä: /5

Testi 6. Mitkä seuraavista Intian uskonnoista esitetyt käsitykset pitävät paikkansa? Valitse oikeat vastaukset:

1. Hindulaisuus on yksi tarkoin määritelty uskonto Intiassa.
2. Käsite hindulaisuus kattaa useampia intialaisia uskontoja.
3. Intialaisen ajattelun perusta on mietiskelytekniikka, joka opitaan systemaattisella harjoittelulla.
4. Intialainen ajattelu perustuu joogamenetelmien avulla saavutettuihin persoonallisiin kokemuksiin.
5. Intialaisen ajattelun ydin on maailmansielun ja yksilöllisen sielun identtisyys, "tat twam asi" = tämä olet sinä.
pistemäärä: /5

 

Testi 7. Yhdistä buddhalaiset suuntaukset niiden leviämisalueisiin:

1. hinayana (theravada), pieni pyörä a) eteläinen reitti Sri Lanka, Burma (Myanmar) ja Thaimaa
2. mahayana, suuri pyörä b) Himalajan alue
3. vajrayana (tantrismi) c) pohjoinen reitti: Keski-Aasia, Kiina, Korea, Japani ja Vietnam

pistemäärä: /3

 

Testi 8. Islamin eri suuntaukset eroavat toisistaan. Tunnista ne seuraavista määritelmistä:

1. Islam on heille sekä uskonto että poliittinen ideologia
shiialaisuus sunnalaisuus suufilaisuus wahhabilaisuus ismailiitit islamistit

2. Islamin mystinen suuntaus, joka on saanut vaikutteita kristinuskosta ja Intian uskonnoista. Päämääränä on irtaantua aineellisuudesta ja yhtyä jumaluuteen.
shiialaisuus sunnalaisuus suufilaisuus wahhabilaisuus ismailiitit islamistit

3. 1700-luvulla syntynyt islamilainen lahko, jonka pääasiallinen vaikutusalue on Saudi-Arabia. Nykyisen fundamentalistisen islamin opillinen edeltäjä.
shiialaisuus sunnalaisuus suufilaisuus wahhabilaisuus ismailiitit islamistit

4. Muslimien enemmistö, joka korostaa profeetta Muhammedin ratkaisuja ja tekoja elämän ohjenuorana.
shiialaisuus sunnalaisuus suufilaisuus wahhabilaisuus ismailiitit islamistit

5. Seitsenshiialaisia, jotka uskovat, että todellinen profeetta Muhammedin seuraaja oli hänen vävynsä Ali ibn Abî-Tâlib. Oppi sai nimensä Alin jälkeläisestä Ismailista (k. 760), joka oli profeetan oikeista seuraajista seitsemäs ja viimeinen. Hänen uskotaan palaavan mahdina uudistamaan uskonnon ja pelastamaan maailman. Lahkolla on kannattajia varsinkin Intiassa ja Pakistanissa.
shiialaisuus sunnalaisuus suufilaisuus wahhabilaisuus ismailiitit islamistit

6. Toinen islamilaisten pääryhmistä. Muhammedin vävyä Alia pidetään profeetan yksinoikeutettuna seuraajana ja Alin jälkeläisiä ainoina oikeina imaameina. Ns. 12-shiialaisuus on ollut Iranissa valtionuskonto vuodesta 1502.
shiialaisuus sunnalaisuus suufilaisuus wahhabilaisuus ismailiitit islamistit

pistemäärä: /6

HISTORIA
Lähde matkaan! Welcome on board!
Kulttuurit kohtaavat
Kulttuurien synty
Sota ja kulttuuri
Uskonto ja kulttuuri
Muuttuva ja muuttumaton eri kulttuureissa
Testaa tietosi
Uskonto, yhteiskunta ja kulttuuri
Kansainvälinen kauppa ja kulttuurien kohtaaminen
Maailmanuskontoja ja maailmankulttuureja
Kieli, kirjallisuus ja kulttuuri
Tietotaito ja kulttuurikehitys
Kulttuurien tulevaisuudesta
YO-kirjoitusten tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet