6: Kulttuurit kohtaavat Etälukio

Testi 1. Löydä samaa tarkoittava käsite Intian perinteisille yhteiskuntaluokille, varnoille eli kasteille:

1. papit a) bramiinit
2. ruhtinaat ja sotilaat b) ksatriat
3. kauppiaat, käsityöläiset ja maanviljelijät c) paariat
4. palvelijat d) sutrat
5. kastittomat e) vaishyat

pistemäärä: /5

Testi 2. Vastausta kysymykseen elämän tarkoituksesta on Intiassa etsitty arvoista: "Elämme toteuttaaksemme arvoja." Arvot kuuluvat kaikille, mutta jokaisen säädyn tehtävä oli huolehtia tietyn arvon toteuttamisesta koko yhteisön etua silmällä pitäen. Jos asetat arvot portaikkoon alhaalta ylös, saat samalla säätyjen arvojärjestyksen.

1. hedonistiset arvot/elämästä nauttiminen eli kama
2. henkiset arvot eli moksha
3. sosiaaliset arvot eli dharma
4. taloudelliset arvot eli artha
pistemäärä: /4

Testi 3. Buddhalaisuus oli ensimmäinen yleismaailmallinen uskonto, joka julisti pelastuksen sanomaa kaikille kansoille ja yhteiskuntaluokille. Mitkä seuraavat väitelauseet eivät pidä paikkaansa?

1. Buddha kuului bramiiniluokkaan.
2. Buddhalaisuus syntyi aateliston, ksatrian, kapinasta papistoa, bramiineja, vastaan.
3. Buddhan opit ja hindujen Upanishadit eroavat suuresti toisistaan.
4. Buddhalaisuus sai jalansija Ceylonissa 200 eaa. ja Kiinassa 100 jaa.
5. Sota hindujen ja buddhalaisten välillä supisti buddhalaisuuden Intiassa vain pieneksi lahkoksi Tiibetin rajalla.
6. Buddhalaisuus tuli voimaan Tiibetissä 600 jaa. ja vakiintui valtionuskontona 1000-luvulla.
7. Buddhalaisuus sai levitessään Aasiassa voimakkaita vaikutteita seudun aikaisemmista uskonnoista.
pistemäärä: /7

 

Testi 4. Mistä intialaisesta kirjallisesta lähteestä voidaan lukea seuraavanlainen käyttäytymisnormi:

"On oikein suorittaa erilaisia uskonnollisia seremonioita. Ne kantavat kuitenkin huonosti hedelmää. Sen sijaan dharma-seremonia on paljon hedelmällisempi. Se tarkoittaa orjien ja palvelijoiden hyvää kohtelua, opettajien kunnioittamista sekä pidättäytymistä väkivallasta eläviä olentoja kohtaan."
Vedat Buddhan Tripitakana keisari Asokan asetus 200-luvulla eaa.

pistemäärä: /1

Testi 5. Seuraavassa on lueteltuina piirteitä kahdesta eri maailmankatsomuksesta. Mistä maailmankatsomuksista on kysymys?

- vanhemmistaan huolehtiminen
- auktoriteettien kunnioitus
- vanhojen ihmisten kunnioitus
- esi-isien kunnioitus
kristinusko kungfutselaisuus islam taolaisuus

- terveellisten elämäntapojen noudattaminen
- tietyn ruokavalion noudattaminen
- joogan tapaisten ruumiin- ja hengitysharjoitusten toistaminen
- mielentyyneyden ja länsimaisten arvojen yhteensovittaminen
kristinusko kungfutselaisuus islam taolaisuus

pistemäärä: /2

Testi 6. Mikä seuraavista elämänarvoista/kehotuksista ei ole itäaasialainen?

1. Hierarkia, harmonia ja ryhmähenkisyys!
2. Harmonia, perhe ja suhdeverkostot!
3. Mieluummin konsensus kuin konflikti!
4. Mieluummin tehokkuus kuin lojaalisuus!
5. Yhteisö ennen yksilöä!
pistemäärä: /5

 

Testi 7. Seuraavat käsitteet tai käsitykset liittyvät itäaasialaiseen elämäntapaan. Yhdistä käsite sen merkitykseen:

1. Business-imperiumi, joka toimii kungfutselaisten perhearvojen varassa. a) bapakismi
2. Intiasta omaksuttu käsitys: on yksi ylivertainen jumala, ihmiset ovat veljiä yli uskonnollisten ja etnisten rajojen. b) bambuverkosto
3. Yksilön arvo ja maine muiden silmissä. c) "kasvot"
4. Ongelmat ja erimielisyydet kuuluu peittää hymyllä. d) Pancasila -ideologia
5. Perheen isä tai suvun vanhin, bapak, päättää asioista ja pitää yllä harmoniaa. e) "viileä sydän" -oppi

pistemäärä: /5

Testi 8. Islaminuskoinen etsii elämälleen ohjenuoraa Koraanista, sunnasta ja niiden pohjalta laaditusta islamin laista shariasta. Milloin sharia syntyi?

1. Muhammedin aikana 600-luvulla  
2. Arabian valtakunnassa 700 - 900-luvuilla
3. Turkin sulttaanikunnassa 1200-luvulla  
pistemäärä: /1

 

Testi 9. Yhdistä islamilaisen yhteiskunnan auktoriteetit heidän virkaansa ja tehtäviinsä:

1. hallitsijan arvonimi islamilaisissa maissa a) ajatollah
2. islamilainen pappi tai Koraanin opettaja b) imaami
3. oppineet, varsinkin Koraanin ja islamilaisen perimätiedon tuntijat c) kalifi
4. Profeetan seuraaja, sijaishallitsija, jolle kuuluu korkein uskonnollinen ja maallinen valta islamilaisessa maailmassa (arvonimi ei ole ollut käytössä sen jälkeen, kun Turkin sulttaanikunta lakkasi olemasta 1924) d) mullah
5. shiiamuslimien ansioituneille uskonnollisille johtajilleen antama arvonimi e) sulttaani
6. uskonnollinen päämies; rukouksen johtaja

f) ulama

pistemäärä: /6

Testi 10. Yhdistä islamilaiseen elämäntapaan kuuluvat tärkeät käsitteet niiden merkitykseen.

1. alistuminen a) Allah
2. jumala b) fatwa
3. kaikkien muslimien muodostama yhteisö c) hadith
4. islamilainen laki, joka pohjautuu Koraaniin ja perimätietoon d) hajj / hadz
5. lainoppineen antama lausunto tai ratkaisu e) islam
6. Muhammedin ratkaisuja ja menettelytapoja sisältävä Koraania täydentävä oikeuslähde

f) jihad

7. perimätieto siitä, mitä profeetta Muhammed sanoi, teki tai hyväksyi g) medina
8. pyhiinvaellus Mekkaan h) sharia
9. pyhä sota, kamppailu sielunvihollista tai toisuskoisia vastaan

i) shura

10. sivistys, puhdistus j) sunna
11. uskonoppineitten muodostama neuvosto, joka voi antaa neuvoja hallitsijalle (islamilaisen demokratian varhaismuoto) k) umma

pistemäärä: /11

 
HISTORIA
Lähde matkaan! Welcome on board!
Kulttuurit kohtaavat
Kulttuurien synty
Sota ja kulttuuri
Uskonto ja kulttuuri
Uskonto, yhteiskunta ja kulttuuri
Miten kaukana itä on lännestä?
Testaa tietosi
Kansainvälinen kauppa ja kulttuurien kohtaaminen
Maailmanuskontoja ja maailmankulttuureja
Kieli, kirjallisuus ja kulttuuri
Tietotaito ja kulttuurikehitys
Kulttuurien tulevaisuudesta
YO-kirjoitusten tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet