3: Suomen historian käännekohtia Etälukio

Suomi-neito syntyy

- Isovanhempien isovanhemmat luovat suomalaisen identiteetin -

Isovanhempiemme isovanhemmat kasvatti 1800-luvun alkupuolella sukupolvi, joka oli kokenut Suomen sodan ja hallitsijanvaihdoksen Ruotsin kuninkaasta Venäjän keisariksi.

Tavallisen suomalaisen elämään vallanvaihtuminen 1809 ei suuresti vaikuttanut, sillä keisari Aleksanteri I lupasi hallita uutta aluettaan maan entisten lakien ja käytäntöjen mukaan. Suurin osa kansasta sai niukan toimeentulonsa maanviljelyksestä. Rahvas erottui ylemmistä kansankerroksista paitsi säätynsä, myös kielensä puolesta. Maan vaikutusvaltaisissa piireissä puhuttiin ruotsia.

Vuoden 1809 tapahtumat muuttivat kuitenkin kehityksen suuntaa Suomessa. Suomalaiset eivät olleet enää Ruotsin alamaisia mutta eivät myöskään välittömästi Venäjän. Heillä oli oma tarkoin rajattu alueensa, jonka sisällä he voivat itse hallita itseään. Alueen rajat oli määritelty eri rajasopimuksin 1800-luvun alkupuolella. Kartallakin tunnistettavalla Suomi-neidolla oli autonomia, valtaa päättää itse omista asioistaan. Vain ulkopolitiikka ja maanpuolustus eivät kuuluneet sen toimivaltaan.

Elias Lönnrotin patsasAjan henki vaati, että Suomi-neidolle oli luotava oma kansallinen identiteetti. Tähän pyrki suomalaisuusliike, jonka tunnetuimpia edustajia olivat Runeberg, Lönnrot ja Snellman. He ja monet muut fennomaanit "herättivät Suomen kansan". Suomen kansa muistaa suurmiehiään edelleen liputtamalla heidän kunniakseen tai kukittamalla heille pystytettyjä patsaita aina heidän merkkipäivinään.

Napoleonin sotien jälkeen Euroopassa elettiin taantumuksen aikaa: kaikki uusi tuntui valtaapitävistä helposti liian radikaalilta ja kumoukselliselta. Suomalaisuusliike sai kuitenkin toimia Suomessa, koska sen katsottiin etäännyttävän Suomea Ruotsista ja lähentävän Suomea Venäjään.

Tehtävät:

  1. Mitkä yleispoliittiset tekijät olivat vaikuttamassa siihen, että Suomi liitettiin Venäjään 1800-luvun alkupuolella?
  2. Mitä vaikuttimia keisari Aleksanteri I:llä oli "kohottaessaan Suomen kansakuntien joukkoon" vuonna 1809?
  3. Selvitä tarkemmin valtarakenteet, jotka luotiin Suomen autonomiaa varten vuosina 1809-1812.
  4. Autonomisen Suomen rajat 1800-luvun alkupuolella? Vertaa rajoja Suomen nykyisiin rajoihin.
  5. Miten fennofiilisyys ja fennomania edistivät suomenkielistä kulttuuria Suomessa?

Testaa tietosi

HISTORIA
Kurssin etusivu
Suomen historian käännekohtia
Suomi-neito syntyy
Miten Suomesta tuli osa Länsi-Eurooppaa?
Miten Venäjän keisarista tuli Suomen suuriruhtinas?
Miksi kysymys kansallisesta identiteetistä oli tärkeä suomalaisille?
Testaa tietosi
Suomi voimistuu
Suomesta täysi-ikäinen
Suomi pitää pintansa
Suomi yhteisössä
Syventäviä tehtäviä
YO-tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet