3: Suomen historian käännekohtia Etälukio
Syventäviä tehtäviä
  1. Miten kouluttautumismahdollisuudet ovat parantuneet Suomessa parin viime vuosisadan aikana?
  2. Uskonnon harjoittamisessa ja kirkon asemassa tapahtuneet muutokset parin viime vuosisadan aikana.
  3. Metsien merkitys Suomen taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle kehittymiselle.
  4. Maatalousväestön asema ja ongelmat autonomisessa ja itsenäisessä Suomessa.
  5. Suomalaisten keinoja hankkia pääomia ja tietotaitoa teollistumisen alkuajoista lähtien.
  6. Vertaa Suomen taloudellista kehitystä 1860- ja 1960-luvuilla.
  7. Tarkastele Euroopan yleispoliittista tilannetta Suomen kannalta vuosina 1814 ja 1914. Minkälaista roolia kysymys Pietarin/Leningradin turvallisuudesta on näytellyt suomalaisten ja venäläisten suhteissa kahden viimeisen vuosisadan aikana?
  8. Vertaa Suomen poliittista tilannetta vuosina 1899 ja 1999.
  9. Suomen historian käänteissä on usein vaikuttanut ns. suurmiehiä. Keitä suomalaisia poliitikkoja pidät suurmiehinä? Arvioi Lönnrotin, Snellmanin, Mannerheimin, Paasikiven tai Kekkosen työtä Suomen kansan hyväksi.
  10. Kansalaisjärjestöjen osuus suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä.
HISTORIA
Kurssin etusivu
Suomen historian käännekohtia
Suomi-neito syntyy
Suomi voimistuu
Suomesta täysi-ikäinen
Suomi pitää pintansa
Suomi yhteisössä
Syventäviä tehtäviä
YO-tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet