3: Suomen historian käännekohtia Etälukio

Kirjoita oikea kirjainvaihtoehto vasemman sarakkeen ruutuihin

Testi 1. Suomalaisille tuli 1860-luvulla mahdolliseksi ainakin teoriassa seuraavat asiat:

1. asioida virastoissa suomen kielellä
2. käydä kansakoulua
3. matkustaa rautateitse
4. elää tunnustamatta mitään uskontoa
5. ostaa markoilla
6. valita vapaasti ammattinsa
7. toimia kuntakokouksessa
pistemäärä: /7


Testi 2. Mikä on seuraavien aatteiden sisältö?

1. Fennomania a) Suomea asuttaa yksi kansa, mutta se on kaksikielinen
2. Liberalismi b) Suomen kansallisvaltio ei tule toimeen ilman ruotsinkielisten apua
3. Skandinavismi c) Suomessa on puhuttava vain suomea
4. Svekomania d) Suomi on liitettävä takaisin Ruotsiin
pistemäärä: /4


Testi 3. Liberalismin perusteluja esitettiin jo 1700-luvulla, mutta liberalistista talouspolitiikkaa harjoitettiin käytännössä vasta 1800-luvulla. Mistä ja kenen kirjoittamasta teoksesta on seuraava lainaus?

"Jota yksinkertaisemmin jokin kansakunta on seurannut luontoa, sitä varakkaammaksi ja lukuisammaksi se on tullut, sitä tasaisemmin rikkaudet ovat sen keskuudessa jakautuneet ja sitä onnellisempi on sen hallitustapa, mutta päinvastoin, jota mutkikkaammaksi on saatettu kauppa ja elinkeinot, sitä huonompi ja onnettomampi on valtio."

a) Kansallinen voitto, Kokkolan kirkkoherra Antti Chydenius 1700-luvulta
b) Kansojen varallisuus, skottilainen taloustieteilijä Adam Smith 1700-luvulla
c) Oppi valtiosta, liberaalipoliitikko J. V. Snellman 1800-luvulla
pistemäärä: /1


Testi 4. Kenen ansiota olivat seuraavat uutuudet 1800-luvun Suomessa?

1. Höyrysaha

a) Lars Gabriel von Haartman
2. Kansakoululaitos b) J. V. Snellman
3. Saimaan kanava c) Uno Cygnaeus
4. Suomen markka d) Hans Gutzeit
pistemäärä: /4


Testi 5. Mitkä seuraavista väestöryhmistä eivät voineet osallistua päätöksentekoon säätyvaltiopäivillä siksi, että ne eivät kuuluneet mihinkään perinteiseen säätyyn?

1. aateliset
2. loiset
3. porvarit
4. mäkitupalaiset
5. palvelijat
6. papit
7. talonpojat
8. teollisuustyöntekijät
9. torpparit
pistemäärä: /9

Testi 6. Tiedonhankintavälineitä 1800-luvun Suomessa. Mikä ei kuulu joukkoon?

1. elokuva
2. valokuva
3. lennätin
4. puhelin
5. radio
6. sanomalehti
pistemäärä: /6

Testi 7. Suomalaisten yhteydenpitoa toisiinsa helpottivat parantuneet liikenneolot. Mitkä seuraavista liikkumismuodoista eivät kuuluneet vielä 1800-luvun uutuuksiin?

1. bussiliikenne
2. höyrylaivaliikenne
3. junaliikenne
4. lentoliikenne
5. polkupyöräily
6. raitiotieliikenne
pistemäärä: /6

HISTORIA
Kurssin etusivu
Suomen historian käännekohtia
Suomi-neito syntyy
Suomi voimistuu
Miten Suomi vaurastui?
Miten teollistuminen muutti olosuhteita ja ajattelua Suomessa 1800-luvun lopulla?
Testaa tietosi
Suomesta täysi-ikäinen
Suomi pitää pintansa
Suomi yhteisössä
Syventäviä tehtäviä
YO-tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet