2: Ympäristö, paikka ja tila

Kurssin suoritusohjeet

Kuvataiteen lukion KU2 Ympäristö, paikka ja tila -kurssin suorittamiseksi vaaditaan:

  1. kaikille yhteinen arkkitehtuuritehtävä ja muotoilutehtävä sekä

  2. yhteensä 5 tehtävää kolmen osa-alueen tehtävävaihtoehdoista: rakennettu ympäristö, muotoilu ja ympäristötaide.

Tehtävien toteutuksessa teoriatieto ja käytännön työskentely solmiutuvat toisiinsa muodostaen kokonaisuuden.

Opiskelija kokoaa kurssisuorituksensa portfolion muotoon. Portfolio koostuu kuvallisista tehtävistä ja esseistä sekä oppimispäiväkirjasta. Oppimispäiväkirjassa pohditaan tehtävän valinnan perusteita eli mikä oli vaikeaa, mikä helppoa, mistä ideat syntyivät, miten ideat johtivat lopputulokseen, siis omia ajatuksiasi työskentelystä.

Linkki: http://www.edu.fi/itsearviointi/suomi/index.html

Tutustu ensin kurssiin kokonaisuutena: materiaaliin, tekstiosuuteen ja kuviin. Lue myös tietokulmat, koska ne ovat kurssin kokonaisuuden kannalta olennaisia. Tietokulmaan pääset valitsemalla tekstissä olevan linkin. Valitse seuraavaksi tehtävät, jotka aiot suorittaa. Työskentelyn edetessä voit muuttaa alkuperäistä suunnitelmaasi. Kirjaa myös muutokset portfolioon.KUVATAIDE
Kurssin suoritusohjeet
Kurssin tavoitteet
Arkkitehtuuri
Ilmaston, materiaalin ja kulttuurin vaikutus arkkitehtuurin muotokieleen
Suunnittelun prosessit
Arkkitehtuurin käsitteitä
Asunto
Rakennusperinnön vaaliminen
Ympäristötaide
Muotoilun perusteita
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet