2: Ympäristö, paikka ja tila
 

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on perehtyä arkkitehtuurin ja muotoilun perusteisiin, ilmaisutapoihin, materiaaleihin ja suunnitteluprosesseihin. Tavoitteena on myös oppia havainnoimaan ja tulkitsemaan esineympäristöä sekä rakennettua että luonnonvaraista ympäristöä esteettiseltä ja eettiseltä sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen kannalta. Opiskelijan kuvailmaisun kehittyminen on keskeistä.

Lähiympäristöstä maailmaan


Lähiympäristöstä maailmaan

 

Kurssin aikana opiskelija tutustuu arkkitehtuurin eri tasoihin. (Kuva B.G.)

 


KUVATAIDE
Kurssin suoritusohjeet
Kurssin tavoitteet
Arkkitehtuuri
Ilmaston, materiaalin ja kulttuurin vaikutus arkkitehtuurin muotokieleen
Suunnittelun prosessit
Arkkitehtuurin käsitteitä
Asunto
Rakennusperinnön vaaliminen
Ympäristötaide
Muotoilun perusteita
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet