2: Ympäristö, paikka ja tila

Arkkitehtuuri

Hyvä arkkitehtuuri on kestävää, tarkoituksenmukaista ja kaunista.

Vitruvius, roomalainen arkkitehti ja insinööri, 25 eKr.


Arkkitehtuuri perustuu kulttuuriin, kulttuuriperintöön ja monialaiseen tieteiden ja taiteiden väliseen vuorovaikutukseen. Rakennettu ympäristö muodostuu useista tasoista, kuten rakennuskokonaisuuksista, rakennuksista, tiloista, kalusteista ja esineistä. Rakennetun ympäristön infrastruktuuri muodostuu teistä, kaduista, lämmitysjärjestelmistä sekä vesi- ja jätehuollosta. Kaikessa suunnittelussa näkökulmana tulee olla kestävä kehitys.

 

Arkkitehtuurin osa-alueita

 

Arkkitehtuurin osa-alueita

(Kuva B.G.)

 

Seuraava
KUVATAIDE
Kurssin suoritusohjeet
Kurssin tavoitteet
Arkkitehtuuri
Kaikille yhteinen tehtävä 1
Ilmaston, materiaalin ja kulttuurin vaikutus arkkitehtuurin muotokieleen
Suunnittelun prosessit
Arkkitehtuurin käsitteitä
Asunto
Rakennusperinnön vaaliminen
Ympäristötaide
Muotoilun perusteita
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet