2: Ympäristö, paikka ja tila
 

Ilmaston, materiaalin ja kulttuurin vaikutus arkkitehtuurin muotokieleen

Ensimmäiset ihmiset olivat keräilijöitä, ja he ovat liikkuneet ruokaa etsiessään laajoilla alueilla. Luonnonolosuhteet ovat vaihdelleet, mutta kaikkialla on suojauduttu kylmyydeltä, sateelta, tuulelta, auringon lämmöltä tai vihollisilta. Ihmiset ovat hakeutuneet luoliin, maakuoppiin tai rakentaneet luonnonmateriaaleista suojia. Vähitellen pyyntikulttuurista siirryttiin maanviljelykseen, ja asumuksista tuli pysyviä. Asumukset vaihtelivat eri puolilla maailmaa luonnon ja ilmaston vaatimusten mukaan.


Kota

Lapissa kota oli kätevä asumus porotaloutta harrastaville saamelaisille.
Puiset tukirakenteet ja villahuopa olivat helposti siirrettävissä uusille porojen laidunmaille.
Myös muualla paimentolaiset asuivat ja osin edelleen asuvat siirrettävissä asumuksissa. (Kuva B.G.)


Pohjoisessa kehittyi puunkäsittelytaito rakentamisessa.

Mustilan kartanon rakennus 1700-luvulta

Mustilan kartanon rakennus 1700-luvun loppupuolelta on esimerkki perinteisestä hirsirakentamisesta. Ikkunaruudukko on kustavilaista tyyliä. (Valokuva L.P.)

Hirsisalvoksen tekotaito opittiin skiittalaisilta, jotka käyttivät salvosta kumpuhaudoissaan Etelä-Venäjällä. Skiittalaiset kävivät kauppaa Vienan meren alueella pohjoisten kansojen kanssa. Nykyisen Korvatunturin tienoilta on löydetty varhaisimmat hirsisalvokset. Puunkäsittelytaito kehittyi, kun rautakirveet syrjäyttivät pronssikirveet. Rauta oli pronssia kovempi materiaali ja soveltui siten hyvin puunkäsittelyyn.

Seuraava

 
KUVATAIDE
Kurssin suoritusohjeet
Kurssin tavoitteet
Arkkitehtuuri
Ilmaston, materiaalin ja kulttuurin vaikutus arkkitehtuurin muotokieleen
Tehtävä 1
Orgaaninen arkkitehtuuri - kansallisromantiikka
Tehtävä 1
Suunnittelun prosessit
Arkkitehtuurin käsitteitä
Asunto
Rakennusperinnön vaaliminen
Ympäristötaide
Muotoilun perusteita
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet