2: Ympäristö, paikka ja tila

Suunnittelun prosessit

Perustuslain (20 §) mukaan vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille.

Vastuu ympäristöstä

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

Ympäristö niin maaseudulla kuin kaupungeissa muuttuu jatkuvasti ihmisen toiminnan vaikutuksesta. Muutoksiin vaikuttavat kulttuuriset arvot, elinkeinoelämän muutokset ja uudet tarpeet, liikenneratkaisut ja enenevässä määrin jätteiden huolto, mutta myös asuminen ja yleishyödyllisten rakennusten, kuten koulujen, sairaalojen ja kulttuurilaitosten tarve. Vuonna 2000 tuli voimaan uudistettu maankäyttö- ja rakennuslaki. Lain tavoitteena on käynnistää kunnissa sellaisia suunnittelun prosesseja, joissa asukkaat voivat olla mukana, sillä rakennetun ympäristön laatu vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin.

Suomessa vuodenaikojen vaihtelu vaikuttaa kaavoitukseen ja rakentamiseen. Tavoitteena on rakentaa suojaisiin paikkoihin ja varautua esimerkiksi jokien varsilla tulviin. Ilmastomme kylmien talvien takia kehitetään jatkuvasti erilaisia ratkaisuja lämmityskustannuksien vähentämiseksi kuten eristysmateriaaleja ja lämpölaseja. Erityisesti pyritään suosimaan nykyistä edullisempia lämmitystapoja kuten maalämmön, aurinko- ja tuulienergian käyttöä sekä usean lämpölähteen yhteiskäyttöä. Muita energialähteitä ovat vesivoima ja teknologian edistyessä myös energia- ja hakkuujätteiden poltosta saatava sähkö.

Myös kattorakenteiden tulee olla suunniteltu niin, että ne kestävät talvella lumen painon. Tasakattojen yleistymiseen Suomessa vaikutti funktionaalinen arkkitehtuurin muotokieli 1920–1930-luvuilta, Suomessa esimerkiksi Alvar Aallon arkkitehtuuri. Lisäksi matkailun yleistyessä Välimeren maiden arkkitehtuuri vaikutti tasakattojen yleistymiseen. Tasakatot on kuitenkin koettu ongelmallisiksi, koska useinkaan ne eivät kestä lumikuormia vaan talon rakenteisiin pääsee vettä, joka vuorostaan aiheuttaa homeongelmia asukkaille.

 

Seuraava
 
KUVATAIDE
Kurssin suoritusohjeet
Kurssin tavoitteet
Arkkitehtuuri
Ilmaston, materiaalin ja kulttuurin vaikutus arkkitehtuurin muotokieleen
Suunnittelun prosessit
Kaavoitus
Tehtävä 1
Kaupungin rakenne
Tehtävä 1
Maaseutu, kaavoitus ja kulttuurimaisema
Tehtävä 1
Puisto
Tehtävä 1
Viihtyisä pihapiiri
Tehtävät 1 ja 2
Arkkitehtuurin käsitteitä
Asunto
Rakennusperinnön vaaliminen
Ympäristötaide
Muotoilun perusteita
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet