2: Ympäristö, paikka ja tila

Arkkitehtuurin käsitteitä

Keskeisiä arkkitehtonisia käsitteitä ovat rakenne, materiaali, tila, rytmi, valo ja varjo, väri, läpinäkyvyys, muoto, massa ja struktuuri. Näiden tilallisten ominaisuuksien avulla voidaan keskustella arkkitehtuurista sekä pohtia ja arvioida rakennusten ja kaavojen erilaisia laatuominaisuuksia.

Lisäksi infrastruktuuri vaikuttaa laatuominaisuuksiin. Infrastruktuuri muodostuu teistä, kaduista, lämmitysjärjestelmistä sekä vesi- ja jätehuollosta.

Firenzen tuomiokirkko

Firenzen tuomiokirkko on pyhitetty Neitsyt Marialle. Katedraalin kahdeksankulmainen kupoli
on kahden merkittävän italialaisen renessanssiajan arkkitehdin Lorenzo Ghibertin ja
Filippo Brunelleschin suunnittelema. Kupoli valmistui vuonna 1436. Nykyisen kaltaiset katedraalin ja kellotornin julkisivut valmistuivat 1887. Julkisivuissa on käytetty valkoista, vihreää ja punaruskeaa
marmoria. Ikkuna-aukot ja niiden päädyt sekä eriväristen marmorien käyttö elävöittävät pintaa.
Kirkko on massoiltaan monimuotoinen. Itse kirkkosali on basilika. Kahdeksankulmainen kupoli
ja korkeuksiin kohoava kellotorni luovat rakennusmassojen välille jännitteen. (Valokuva B.G.)

Seuraava

 
KUVATAIDE
Kurssin suoritusohjeet
Kurssin tavoitteet
Arkkitehtuuri
Ilmaston, materiaalin ja kulttuurin vaikutus arkkitehtuurin muotokieleen
Suunnittelun prosessit
Arkkitehtuurin käsitteitä
Rakenne ja materiaali
Tehtävä 1
Rytmi, rakennusmassa ja struktuuri
Tehtävä 1
Tilan luonne
Tehtävät 1 ja 2
Tila kaksiulotteisessa kuvassa
Tehtävä 1
Valo, varjo, läpinäkyvyys, värillinen valo
Tehtävät 1, 2 ja 3
Väri
Tehtävät 1 ja 2
Asunto
Rakennusperinnön vaaliminen
Ympäristötaide
Muotoilun perusteita
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet