2: Ympäristö, paikka ja tila

Rakennusperinnön vaaliminen

Vanhat rakennukset kertovat juuristamme, menneisyydestä, yhteiskunnan arvostuksista, elämäntavoista ja ammateista. Eri aikakausien kauneuskäsitykset heijastuvat rakennuskannassa. Rakennusperintöön kuuluvat myös ympäristökokonaisuudet, pihapiirit, tiet, kadut, torit ja sillat.

Rakennusperinnön tuntemus ja sen vaaliminen ovat pohja kulttuurisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja ekonomisesti kestävän ympäristön luomisessa, ympäristön, jossa ihmisen on hyvä elää. Hyvässä ympäristössä yhteisöllisyydellä on kasvualusta.

Ympäristön maa-alueiden käytön hyvässä suunnittelussa otetaan parhaimmillaan huomioon jo olemassa oleva rakennuskanta ja luonnon olosuhteet. Vanhat rakennukset tarvitsevat korjaamista, huolenpitoa. Lisärakentamisen pitää olla maltillista ja soveltua esteettisesti aiempiin rakennuksiin. Taitava arkkitehti suunnittelee uutta, jonka muotokieli poikkeaa vanhasta, mutta soveltuu kokonaisuuteen rytmisesti rikkomatta sitä.

 

Seuraava
 
KUVATAIDE
Kurssin suoritusohjeet
Kurssin tavoitteet
Arkkitehtuuri
Ilmaston, materiaalin ja kulttuurin vaikutus arkkitehtuurin muotokieleen
Suunnittelun prosessit
Arkkitehtuurin käsitteitä
Asunto
Rakennusperinnön vaaliminen
Asumista entisaikaan
Tehtävä 1
Maailman perintö
Pyhät paikat
Tehtävä 1
Vallan rakennukset
Tehtävä 1
Ympäristötaide
Muotoilun perusteita
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet