2: Ympäristö, paikka ja tila

Asumista entisaikaan

Eri puolilla Suomea talonpoikien asumukset ja niiden sijoittelu pihapiiriin erosivat toisistaan. Läntisessä Suomessa piha on ollut suljettu ja karjapiha erotettu miesten pihasta talousrakennusten rivistöllä. Muualla Suomessa rakennukset on sijoitettu vapaasti pihapiiriin. Riihi on sijoitettu pihapiirin ulkopuolelle palovaaran takia. Talonpoikaistaloja maalattiin punamullalla 1800-luvulla jo yleisesti. Esikuvina olivat kaupunkitalot, joissa punamaali jäljitteli tiiliarkkitehtuuria. Myöhemmin empiren vaikutuksesta keltamulta yleistyi; sen juuret ovat taas Italian renessanssissa ja Keski-Euroopan hiekkakivirakennuksissa.

Rajakarjalaisessa talossa ovat eläimien suojat olleet talon alakerrassa, ja perhe tai suurperhe on asunut toisessa kerroksessa. Tällä tavoin on voitu taata riittävä lämpö talvisaikaan niin eläimille kuin ihmisillekin.


Antilan talo, Lapua

Antilan talo Lapuan kirkonkylästä 1800-luvulta. Pohjalaiset talot ovat olleet komeita
kaksikerroksisia rakennuksia. Usein toinen kerros oli asumaton. Ikkunat loivat kuitenkin
vaikutelman suuruudesta ja vauraudesta. (Valokuva T. Vuorela v. 1939, Museovirasto.)

 

Antintalo, Säkylä

Antintalo Säkylästä edustaa tyypillistä länsisuomalaista maalaistaloa kaksine pihoineen.
Aittarivistö jakaa pihan talonväen pihaan ja karjapihaan.
(Piirros P. Hammarberg v. 1959, Museovirasto.)

 

Niemelän torppa, Konginkangas

Niemelän torppa Konginkankaalta edustaa keskisuomalaista ja savolaista rakennusperinnettä.
Talot ovat sijoitettu vapaasti pihapiiriin. (Piirros P. Hammarberg v. 1959, Museovirasto.)


Takaisin Seuraava

 
KUVATAIDE
Kurssin suoritusohjeet
Kurssin tavoitteet
Arkkitehtuuri
Ilmaston, materiaalin ja kulttuurin vaikutus arkkitehtuurin muotokieleen
Suunnittelun prosessit
Arkkitehtuurin käsitteitä
Asunto
Rakennusperinnön vaaliminen
Asumista entisaikaan
Tehtävä 1
Maailman perintö
Pyhät paikat
Tehtävä 1
Vallan rakennukset
Tehtävä 1
Ympäristötaide
Muotoilun perusteita
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet