2: Ympäristö, paikka ja tila

Maailman perintö


Pariisissa UNESCOn päämajassa toimii Maailmanperintökeskus, World Heritage Center. Keskuksen tehtävänä on kulttuuri- ja luonnonperinnön suojeleminen. Jo yli 180 maata on ratifioinut kulttuuriomaisuuden suojelua koskevan yleissopimuksen. Ympäri maailmaa on nimetty yksittäisiä rakennuksia, kaupunkeja tai kyliä sekä luontokohteita, joilla on maailmanlaajuista kulttuurihistoriallista merkitystä. Suomessa on seitsemän maailmanperintökohdetta (vuonna 2007): Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha puukirkko, Verlan puuhiomon ja pahvitehtaan tehdasympäristö, Sammallahdenmäen pronssikautinen hauta-alue, Merenkurkun saaristo ja Struven ketju. Saksalaisen insinöörin mukaan nimensä saanut maanmittausketju, Struven ketju, ulottuu Tonavan suistosta Hammerfestiin.

Linkki: Maailmanperintökohteet Suomessa
(http://www.nba.fi/fi/maailmanperintokohteet)


Verla

Verlan tehdasympäristö hyväksyttiin maailmanperintökohteeksi 1996. Maailmanperintökomitean
päätöksen mukaan Verla on koko maailmassa ainutlaatuinen puunjalostusteollisuutta edustava
teollisuusmiljöö. Tehdas oli aloittanut toimintansa puuhiomona 1870-luvulla ja laajeni muutaman
vuoden päästä pahvitehtaaksi. Arvokas tehdasmiljöö on nykyisin museona. Rakennusmateriaali on tiili,
jota yleisesti 1800-luvulla käytettiin tehdasrakentamisessa. (Valokuva S.A.)

 

Takaisin Seuraava
 
KUVATAIDE
Kurssin suoritusohjeet
Kurssin tavoitteet
Arkkitehtuuri
Ilmaston, materiaalin ja kulttuurin vaikutus arkkitehtuurin muotokieleen
Suunnittelun prosessit
Arkkitehtuurin käsitteitä
Asunto
Rakennusperinnön vaaliminen
Asumista entisaikaan
Tehtävä 1
Maailman perintö
Pyhät paikat
Tehtävä 1
Vallan rakennukset
Tehtävä 1
Ympäristötaide
Muotoilun perusteita
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet