2: Ympäristö, paikka ja tila

Muotoilu

Jokaisella ihmisen muokkaamalla esineellä on kahdenlaista elämää. Se elää fyysistä elämäänsä materiaalina: puu puuna, metallit metalleina, kivi kivenä jne. Mutta esineellä on myös toisenlainen elämä: se on ihmisen toiminnan konkreettinen ilmentymä, se kertoo ihmisestä, hänen toiminnastaan, hänen tarpeistaan ja ihanteistaan.

Henrik Lilius

 

Ympärillämme olevat esineet eli artefaktit ovat aina jonkun suunnittelemia, ja ne on tehty joko käsin tai teollisesti. Jotta ymmärtäisimme esineen heijastavan omaa aikaansa ja kulttuuria, on meillä oltava tietoa, miksi se on tehty, miten ja mihin sitä käytetään tai on käytetty. Mitä sen tekomateriaali ja muoto kertovat meille?

Omin käsin tehdyt esineet tuottavat tekijälleen iloa ja ovat usein taidon näytteitä. Esimerkiksi Pohjanmaalla sulhaspoika teki aikoinaan nuorikolleen rukinlavan. Koristeaiheet ja väritys olivat vertauskuvia elämään liittyvistä asioista. Tilkkutäkin kuviot tai räsymaton kuteet ja raidat saattavat kertoa tarinoita tai symbolisoida tekijänsä elämän vaiheita.

Esineiden merkitys käyttäjälleen vaihtelee. Esineellä voi olla ensisijaisesti käyttöarvo kuten saksilla tai vaihtoarvo ja näyttöarvo kuten esimerkiksi taide-esineillä, jolloin hinta tulee määrääväksi arviointikriteeriksi. Myös aika voi vaikuttaa käyttöarvoon, esimerkiksi vanhat sakset muuttuvat antiikkiesineeksi, jolloin niitä arvioidaankin vaihtoarvonsa mukaan.

Muotoilijat ovat jatkuvasti uusien haasteiden edessä. Esimerkiksi sisältötuotanto esineisiin, kuten matkapuhelimeen ja televisioon, asettaa vaatimuksia muotoilulle ja käyttöjärjestelmien ja muodon yhteensovittamiselle. Sisältötuotanto liittyy erityisesti sähköisille viestimille laaditun ohjelmasisällön tuottamiseen. Ohjelmasisällön tuottaminen voi liittyä esimerkiksi opetukseen, tutkimukseen, kulttuuriin, dokumentointiin, viihteeseen tai markkinointiin. Myös erilaiset laitteet ja esimerkiksi älyvaatteet vaativat muotoilijan ja sisältötuotannon tekniikasta vastaavien kiinteää yhteistyötä.

 

Seuraava
 
KUVATAIDE
Kurssin suoritusohjeet
Kurssin tavoitteet
Arkkitehtuuri
Ilmaston, materiaalin ja kulttuurin vaikutus arkkitehtuurin muotokieleen
Suunnittelun prosessit
Arkkitehtuurin käsitteitä
Asunto
Rakennusperinnön vaaliminen
Ympäristötaide
Muotoilun perusteita
Kaikille yhteinen tehtävä 2
Muotoilun välineet ja keinot
Tehtävä 1
Kohti kestävää tulevaisuutta
Tehtävät 1, 2, 3, 4 ja 5
Kulttuuriperintö muotoilun lähtökohtana
Tehtävät 1 ja 2
Kodin sisustus - kaunista ja käytännöllistä
Tehtävät 1, 2 ja 3
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet