2: Ympäristö, paikka ja tila

Sivukartta

Kurssin suoritusohjeet
Kurssin tavoitteet
Arkkitehtuuri
Kaikille yhteinen tehtävä 1
Ilmaston, materiaalin ja kulttuurin vaikutus arkkitehtuurin muotokieleen
Tehtävä 1
Orgaaninen arkkitehtuuri - kansallisromantiikka
Tehtävä 1
Suunnittelun prosessit
Kaavoitus
Tehtävä 1
Kaupungin rakenne
Tehtävä 1
Maaseutu, kaavoitus ja kulttuurimaisema
Tehtävä 1
Puisto
Tehtävä 1
Viihtyisä pihapiiri
Tehtävät 1 ja 2
Arkkitehtuurin käsitteitä
Rakenne ja materiaali
Tehtävä 1

Rytmi, rakennusmassa ja struktuuri

Tehtävä 1
Tilan luonne
Tehtävät 1 ja 2
Tila kaksiulotteisessa kuvassa
Tehtävä 1
Valo, varjo, läpinäkyvyys, värillinen valo
Tehtävät 1, 2 ja 3
Väri
Tehtävät 1, 2
Asunto
Asumisen ekologiaa
  Pohjakaava
  Tehtävät 1 ja 2
Rakennusperinnön vaaliminen
Asumista entisaikaan
Tehtävä 1
Maailman perintö
Pyhät paikat
Tehtävä 1
Vallan rakennukset
Tehtävä 1
Ympäristötaide
Tehtävät 1 ja 2
Muotoilun perusteita
Kaikille yhteinen tehtävä 2
Muotoilun välineet ja keinot
Tehtävä 1
Kohti kestävää tulevaisuutta

Tehtävät 1, 2, 3, 4 ja 5

Kulttuuriperintö muotoilun lähtökohtana
Tehtävät 1 ja 2
Kodin sisustus - kaunista ja käytännöllistä
Tehtävät 1, 2 ja 3
KUVATAIDE
Kurssin suoritusohjeet
Kurssin tavoitteet
Arkkitehtuuri
Ilmaston, materiaalin ja kulttuurin vaikutus arkkitehtuurin muotokieleen
Suunnittelun prosessit
Arkkitehtuurin käsitteitä
Asunto
Rakennusperinnön vaaliminen
Ympäristötaide
Muotoilun perusteita
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet