5: Nykytaiteen työpaja

Nykytaiteen työpaja

Kurssin etusivun kuva, valokuva Aija Viita

Tavoitteet

Kurssilla tutustutaan nykytaiteeseen, sen erilaisiin ilmaisumuotoihin ja uuden taiteen herättämiin kysymyksiin. Kokeileva kuvallinen työskentely syventää teemoja ja koettelee perinteisiä tapoja ymmärtää taidetta. Opiskelijalla on kurssilla mahdollisuus sekä laajentaa että täsmentää omaa taidekäsitystään ja kuvallista ilmaisuaan.

Ohjeet opiskelijalle

Kurssi jakautuu viiteen osioon, joissa keskitytään nykytaiteen eri teemoihin. Osiot sisältävät vaihtoehtoisia tehtäviä, joista voit toteuttaa mieluisimmat. Ensimmäisessä osassa tulee tehtävävalikoimasta valita yksi ns. viritystehtävä. Tämän alkutehtävän lisäksi on tarkoitus, että suoritat yhteensä kolme vapaavalintaista tehtävää kurssin eri osa-alueista, enintään yhden tehtävän/osio.

Kirjoita lyhyesti jokaisen tehtävän liitteeksi oman työskentelysi tavoitteista, tehdyistä valinnoista ja onnistumisista. Pohdi kurssin päätteeksi kirjallisesti omaa henkilökohtaista taidekäsitystäsi: minkälaisesta taiteesta pidät, mitä asioita arvostat taiteessa ja miten kurssi on vaikuttanut taidekäsityksiisi.

Ohjeet opettajalle

Kurssin eri osa-alueet nivoutuvat kiinteästi toisiinsa spiraalimaisena rakenteena. Osioissa palataan edeltäviin, jo tutuiksi tulleisiin teemoihin, mutta näkökulma on uusi. Tehtäväsuoritukset ja opiskelijan omat kirjalliset pohdinnat antavat käsityksen oppimisprosessin syvenemisestä kurssin aikana, joten kurssisuorituksen tarkastelu kokonaisena prosessina on arvioinnin kannalta tärkeää. Kurssin tavoitteista ja sisällöistä on lisätietoa Opetushallituksen EDU.fi-verkkopalvelusta: www.edu.fi/lukio/kuvataide > Avauksia opsiin.

Kirjallisuusluettelo

http://www.edu.fi/page.asp?path=498,530,1312,28010,29505,29506

KUVATAIDE
Kurssin etusivu
Outo, vaikea nykytaide
Nykytaiteen historia
Eläköön antitaide!
Fakta ja fiktio
Näkymätön maailma
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet