3: Riskien maailma
Hasardien alueellisuus tutuksi

Tervetuloa Riskien maailma –kurssille! Kurssin tarkoituksena on tarkastella maapallolla esiintyviä hasardeja maantieteellisestä eli alueellisesta näkökulmasta. Tässä yhteydessä alueellisuus liittyy siihen, että hasardeilla voi olla vaikutuksia ja merkitystä kolmella eri tasolla: paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti eli globaalisti.
Kuivunut järvi
(Kuva Petri Liuha)

Riskien maailma –kurssin aikana pohditaan esimerkiksi, onko El Niño –ilmiö paikallisesti, alueellisesti vai globaalisti merkittävä hasardi. Riskien maailman hasardit on luokiteltu neljään pääluokkaan: luonnonhasardeihin, ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyviin hasardeihin, sosiaalisiin hasardeihin ja teknologisiin hasardeihin. Kunkin pääluokan kaikkia hasardityyppejä ei ole tarkoitus käsitellä näillä www–sivuilla, mutta jokaisesta luokasta on otettu vähintään kaksi aihetta lähempään tarkasteluun. Tärkeää on pyrkiä näkemään yhteyksiä eri hasardityyppien syissä ja alueellisessa esiintymisessä. Tietyn hasardin esiintyminen jollakin alueella voi ennakoida toisen hasardin ilmenemistä samassa ympäristössä. Esimerkiksi väestönkasvu, eroosio ja tautien leviäminen ovat yhteydessä toisiinsa. Näiltä www–sivuilta puuttuvia kurssin aiheita on pyritty ottamaan mukaan niitä sivuavissa tehtävissä. Hasardeja tarkastellaan myös akselilla kehitysmaat—teollisuusmaat. Tämän materiaalin tarkoitus on auttaa hahmottamaan eri alueille tyypillisiä hasardeja, päiväntasaajalta navoille.

Useissa tehtävissä kehotetaan etsimään tietoa esimerkiksi tutkimuslaitosten www-sivuilta. Osa sivuista on englanninkielisiä. Voit halutessasi avata englanti—suomi–sanakirjan (esimerkiksi FinnPlace Dictionary) toiseen selainikkunaan ja käyttää sitä tukena sivuja lukiessasi. Myös oppikirjan käyttö on tämän kurssin suorittamisessa välttämätöntä.

Antoisia oppimiskokemuksia kurssin parissa.


MAANTIEDE
Kurssin etusivu
Hasardien luokitus
Luonnonhasardit
Ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyvät hasardit
Sosiaaliset hasardit
Teknologiset hasardit
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet