3: Riskien maailma Etälukio
Sosiaaliset hasardit

Ihminen vaikuttaa käytöksellään omaan elinympäristöönsä: ihminen heikentää ympäristöään ja lisää siihen liittyviä uhkia ja riskejä.


Sosiaalisia hasardeja
Väestönkasvu
Kaupungistuminen
Globalisaatio
Terrorismi
Sodat
Köyhyys
Aliravitsemus
Matkailu


Seuraava
MAANTIEDE
Kurssin etusivu
Hasardien luokitus
Luonnonhasardit
Ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyvät hasardit
Sosiaaliset hasardit
Väestönkasvu
Kaupungistuminen
Globalisaatio
Sosiaalisten hasardien yhteenvetotehtäviä
Teknologiset hasardit
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet