3: Riskien maailma Etälukio
Väestönkasvu

Liian voimakas väestönkasvu on maapallon tulevaisuuden kannalta keskeinen uhka ja kestävän kehityksen este. Väestönlisäyksen ovat mahdollistaneet ravinnontuotannon laadullinen ja määrällinen paraneminen sekä perusterveydenhuollossa, hygieniassa ja lääketieteessä otetut edistysaskeleet.

Maapallon väkiluvun ensimmäinen miljardi ylittyi 1800–luvun alussa, jonka jälkeen väestönkasvu on vain kiihtynyt aivan viime aikoihin asti. Väestönkasvu oli voimakkaimmillaan 1990–luvun alussa, jolloin maailman väkiluku kasvoi 80 miljoonalla vuodessa. Kuudennen miljardin ylitykseen kului ainoastaan 12 vuotta. Tällä hetkellä vuotuinen väestönkasvu on jo hiukan hidastunut: se on noin 75 miljoonaa. Tärkein syy tähän on syntyvyyden aleneminen. Kuolleisuuden väheneminen tosin aiheuttaa viivettä väestönkasvun hidastumiseen vielä senkin jälkeen, kun syntyvyys on saatu alenemaan.

Koululaisia Boliviassa
(Kuva: Petri Liuha)

Teollistuneissa maissa väestönkasvu on ollut kunnolla hidastumassa 1950–luvulta lähtien. Jo 60 valtiossa väkiluvun uusiutumisraja (2,1 lasta naista kohden) on alitettu, joten uusi sukupolvi ei enää korvaa kooltaan edellistä vaan väki vähenee. Kehitysmaissa naisten hedelmällisyysluku on laskenut 1960–luvun kuudesta alle kolmeen. Koko maailmassa hedelmällisyysluvun naista kohti odotetaan laskevan tämän hetken 3,4:stä 2,5:een vuoteen 2020 mennessä. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä pysäyttämään väestönkasvua. Tulevaisuudesta päättävät tämän päivän lapset ja nuoret, sillä heidän sukupolvensa on suurin koskaan tavattu sukupolvi, noin puolet maapallon väestöstä.

Väestönkasvun seurauksia

Maailman väestökehitys on väestöllisen muuntumisen mallin kolmannessa, hidastuvan väestönkasvun vaiheessa, jolle on tyypillistä aleneva syntyvyys ja alhaisella tasolla oleva kuolleisuus. Nämä seikat ovat länsimaissa johtaneet ikärakenteen vääristymiseen ja niin sanotun huoltosuhteen heikkenemiseen. Eliniän pidentyessä vanhusten osuus väestöstä kasvaa samalla, kun nuorten aikuisten opiskeluajat pitenevät. Tästä seuraa, että yhä harvempi työikäinen elättää työllään yhä useampia ihmisiä. Välillisesti tämä on johtamassa talouskasvun hidastumiseen, kun ihmiset alkavat kuluttamisen sijaan säästää omia eläkkeitään, koska he eivät usko valtion pystyvän vastaamaan niistä tulevaisuudessa. Väestönkasvu on jatkossa nopeinta lähellä päiväntasaajaa, mikä merkitsee, että yhä useampi ihminen altistuu trooppisille sairauksille, kuten malarialle.

Ihmistä uhkaavia asioita, joiden taustalla on väestönkasvu:
 • ravinnontuotannon riittämättömyys
 • köyhyys
 • sosiaalisen eriarvoisuuden kasvu
 • ympäristön saastuminen
 • kasvavat ympäristön jäteongelmat
 • pula elintilasta ja energiasta
 • biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen
 • pula puhtaasta vedestä
 • työttömyys
 • slummiutuminen
 • terveydenhuollon ja koulutuksen puute
 • hallitsemattomat muuttoliikkeet
Tehtävä 1. Luettele keinoja, joilla voi vaikuttaa syntyvyyteen ja perhekokoon kehitysmaissa.

Vastaus

Takaisin Seuraava
MAANTIEDE
Kurssin etusivu
Hasardien luokitus
Luonnonhasardit
Ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyvät hasardit
Sosiaaliset hasardit
Väestönkasvu
Kaupungistuminen
Globalisaatio
Sosiaalisten hasardien yhteenvetotehtäviä
Teknologiset hasardit
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet