GE4 Aluetutkimus Etälukio
Oma aluetutkimus

Kurssin tuotoksena ja arvioinnin perusteena toimii pienimuotoiseen aluetutkimukseen perustuva kirjallinen raportti, aluekuvaus, jonka kurssilainen kirjoittaa itse valitsemastaan alueesta.

Tutkimusalueen valinta

Aluetutkimuksen aiheeksi kannattaa valita jokin selkeästi rajattava alue, josta on helposti saatavissa tilasto- ja muuta tietoa. Tutkittava alue voi olla esimerkiksi kylä tai kaupunginosa, kaupunki, maakunta tai valtio. Jos alue on liian laaja, aineiston rajaaminen tuottaa ongelmia, kun taas liian suppeasta tai vaikeasti rajattavasta alueesta ei ehkä löydy riittävästi tietoa. Jos aluksi valitsemasi alue osoittautuu liian suureksi tai pieneksi, muuta sen rajausta heti. 

Tutkimusraportin sisältö

Kirjalliseen työhön tulisi sisältyä seuraavat valittua aluetta käsittelevät aiheet:

1. Sijainti osana laajempia aluekokonaisuuksia ja koko
2. Luonnonolot
3. Väestö ja asutus
4. Luonnonvarat ja maankäyttö
5. Elinkeinot
6. Liikenne ja palvelut
7. Jako osa-alueisiin
8. Ongelmat ja kehittäminen

Esimerkiksi alueen sijaintia, väestöä ja maankäyttöä kuvattaessa on hyvä hyödyntää paikkatieto-ohjelmalla tehtyjä teemakarttoja. Yleensäkin tilastotietoja tulisi esittää taulukoiden ja tekstin sijasta teemakarttoina ja kuvaajina. Koska tutkielman olennainen sisältö muodostuu itse tehdyistä teemakartoista ja kuvaajista, tekstiosuuden ei tarvitse olla laaja. Tekstin yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on tulkita karttoja ja kuvaajia.TakaisinSeuraava

MAANTIEDE
Kurssin etusivu
Kartat työkaluna
Paikkatietojärjestelmät työkaluna
Tiedonhaku ja visualisointi
Oma aluetutkimus
Rakenne ja esimerkkisivut
Tiedon analysointi
Aluekuvausraportin kirjoittaminen
Lähteiden käyttö ja niihin viittaaminen
Sanasto
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet