4 Aluetutkimus

Sanasto

aihehakemisto= Internetissä oleva valikoitu, aiheen mukaan luokiteltu ja lyhet kuvaukset sisältävä linkkihakemisto. Helpottaa tiedon etsimistä verkosta.

aluetutkimus= Maantieteellinen tutkimustapa, jossa tutkitaan ja kuvataan valittua aluetta monipuolisesti sekä luonnon- että kulttuurimaantieteen kannalta.

aluekuvausraportti= Aluetutkimuksen tulokset kertova kirjallinen työ.

ArcExplorer= ESRI-yhtiön GIS- eli paikkatieto-ohjelmiston ilmaisversio, joka riittää Aluetutkimuskurssin tarpeisiin ja on ladattavissa ESRI:n sivuilta. Katso ohjeet lataamiseen kohdasta Paikkatietojärjestelmät ja aluetutkimus.

GIS= Geographic Information System eli suomeksi paikkatietojärjestelmä. Yhdistää tietokoneen avulla karttaan tiettyihin paikkoihin liittyvää tietoa esim. tilastoista.

GPS= Global Positioning System eli suomeksi satelliittipaikannus järjestelmä.

hakukone= Internetistä tietoa hakusanoilla etsivä ohjelma/sivusto, esim. Google. Hakukonetta käytettäessä hakusanayhdistelmän valinta on tärkeää ja myös englanninkielistä hakua kannattaa kokeilla.

ikäpyramidi= Alueen, esim. maan väestön ikä- ja sukupuolirakennetta kuvaava vaakatasoon piirretty pylväsdiagrammi. Yksi pylväs kuvaa tietyn ikäisten ihmisten osuutta väestöstä.

ilmastodiagrammi= Esittää tietyn paikan tärkeimmät ilmastomuuttujat eli lämpötilan käyränä ja sademäärän pylväinä samassa kuvaajassa.

kartan mittakaava= Suhde, jonka verran kartta pienentää todellisuutta. Pienimittakaavainen kartta kuvaa todellisuutta pienenä, esim. maailmankartta mittakaavassa 1:5000 000. Suurimittakaavainen kartta kuvaa todellisuutta suurempana, esim. peruskartta 1:25 000, jossa 1 cm kartalla vastaa 25 000 cm (250 m) maastossa.

karttaprojektio= Tapa, jolla Maapallon kaareva pinta kuvataan 2-ulotteiselle tasokartalle, esim. paperille. Valitusta projektion laskutavasta riippuvat kartan mittasuhteet ja muoto.

kuvaaja= Jotain numerotietoa esittävä graafinen esitys: esim. käyrä tai pylväitä.

lähde= Kirja, lehti tai verkkosivu, josta on saatu tietoa tutkimusta varten.

lähdeluettelo= Tarkat tiedot tutkimuksessa käytetyistä lähteistä tietyssä järjestyksessä sisältävä aakkosellinen luettelo . Sijoitetaan tutkielman loppuun.

lähdeviite= Tutkimusraportin tekstin joukkoon sijoitettu tieto siitä, mistä lähteestä kappaleen tiedot ovat peräisin. Viittaa aina yhteen lähdeluettelon kohtaan.

MapInfo= MapInfo -yhtiön paikkatieto-ohjelmisto, jonka kouluversio tulee Wsoy:n Globus GIS-kirjan mukana.

ominaisuustieto= Paikkatiedon osa, joka kertoo tarkentavia tietoja jostain kartan kohteesta. Esimerkiksi kartalle sijoitetun puun laji, pituus ja ikä.

rasterikartta= Paikkatieto-ohjelmassa oleva kartta, joka koostuu yksittäisistä kuvaelementeistä, pikseleistä, jotka tulevat näkyviin kuvaa suurennettaessa. Rasterikartta on yleensä yksitasoinen.

reittihaku= Verkossa ja erillisessä sovelluksessa oleva palvelu, jonka avulla voi automaattisesti etsiä lyhimmän tai nopeimman reitin tietä pitkin pisteestä A pisteeseen B.

sijaintitieto= Paikkatiedon osa, joka määrittelee jonkin kartalla olevan kohteen tarkan sijainnin valitussa koordinaatistossa.

teemakartta= Paikkatieto-ohjelmalla tai käsin tehty kartta, joka kuvaa jonkin tilastotiedon alueellista jakaumaa. Esimerkiksi väestönmuutoksen mukaan eri värisiksi värjätyt Suomen kunnat.

tutkimusraportti= Aluetutkimusprosessin tuloksena syntyvä kirjallinen työ, jossa kerrotaan alueesta monipuolisesti ja esitellään tutkimuksessa saadut tulokset ja päätelmät.

vektorikartta= Paikkatieto-ohjelmassa oleva kartta, joka koostuu matemaattisesti määritellyistä kuvaelementeistä, joita suurennettaessa kuvan laatu ei kärsi. Vektorikartassa on usein monta päällekkäistä tasoa, joita voi tarkastella yhdessä tai erikseen.

visualisointi= Tiedon esittäminen visuaalisessa muodossa kuvina tai karttoina.

 


MAANTIEDE
Kurssin etusivu
Kartat työkaluna
Paikkatietojärjestelmät työkaluna
Tiedonhaku ja visualisointi
Oma aluetutkimus
Sanasto
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet