Opinto-ohjaus
Etälukio

Opinto-ohjaus on palvelujärjestelmä, jonka avulla edistetään opiskelijan opiskeluvalmiuksia ja sosiaalista kypsymistä, kehitetään ura- ja elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja, edistetään koulutyön vaikuttavuutta, ehkäistään syrjääntymiskehitystä sekä lisätään hyvinvointia koulussa. Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan opintojen etenemistä. (Merimaa & Kasurinen 2003).

Etäopiskelijan opinto-ohjauksen tavoitteena on varmistaa, että opiskelijalla on tarvittavat tiedot ja taidot opintojen aloittamiseen, opiskelemiseen, ylioppilastutkinnon suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen. Ohjauksella tuetaan myös opiskelumotivaatiota: opiskelijaa ohjataan tunnistamaan etäopiskeluun liittyviä ongelmia ja etsimään niihin apua.

 

OPINTO-OHJAUS
Mikä on etälukio?
Opiskeluohjeita
Ylioppilastutkinto
Jatko-opinnot
Palaute
Tekijät
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet