1. Sähkökenttä
1.1 Sähköiset perusilmiöt
1.2 Sähkökenttä
1.3 Coulombin laki
1.4 Pistevarauksen sähkökenttä
1.5 Homogeeninen kenttä
1.6 Varauksen liike homogeenisessa kentässä
1.7 Aine sähkökentässä
1.8 Kondensaattori
1.9 Tehtäviä

2. Sähkövirta
2.1 Virran kulku johteessa
2.2 Jännitehäviö
2.3 Kirchoffin säännöt
2.4 Tasavirtapiirilaskut
2.5 Jänniteen ja virran mittaaminen
2.6 Tehtäviä

3. Sähkömagneettinen induktio
3.1 Lenzin laki
3.2 Liikkuva johdin magneettikentässä
3.3 Induktiolaki
3.4 Itseinduktio
3.5 Tehtäviä