KEMIA  1: n alkuun6. Jaksollinen järjestelmä Harjoitustehtävävalikko
Vastaukset
Info
Harjoitus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Jaksollisen järjestelmän keksiminen perustui moniin aikaisempiin havaintoihin, jotka antoivat aiheen ryhmitellä alkuaineita fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien perusteella. Niinpä jaksollista järjestelmää on kutsuttu myös luonnolliseksi järjestelmäksi.

1. Etsi alkuaine, joka kuuluu ryhmään 15 ja jaksoon 4. Mikä on tämän alkuaineen järjestysluku Z ja suhteellinen atomimassa Ar?

Merkki Z Ar

2. Tarkastellaan alkuaine kaliumia.

a) Mikä on kaliumin järjestysluku?
b) Montako protonia on kaliumatomin ytimessä?
c) Montako ulkoelektronia kaliumilla on ?
d) Monellako energiatasolla kaliumilla on elektroneja?
e) Esitä kaliumin energiatasokaavio.
E nuoli ylös Kirjoita miehitetyn energiatason numero nuolen vasemmalle puolelle ja merkitse elektronit oikealle. Voit käyttää numeroita (lkm) tai merkitä elektronia o:lla.
numero elektronit
3. Täydennä alkuaineen nimi ja merkki.
a) Ryhmän 16. kevein alkuaine
b) Alkalimetalli, jonka elektronit ovat kahdella energiatasolla
c) Raskain jalokaasu
d) Jalokaasu, jolla on kaksi ulkoelektronia

4. Seuraavassa taulukossa on on annettu halogeenien (ryhmän 17.) sulamis- ja kiehumispisteitä °C:

Alkuaine Sulamispiste Kiehumispiste
F –219,62 –188,12
Cl –101,5
Br 59
I 113,7 184,35
At 302 337

Ennusta taulukon perusteella bromin sulamispiste ja kloorin kiehumispiste.

5. Seuraavassa taulukossa on annettu maa-alkalimetallien atomisäteet (1 Å = 10–10 m). Selitä, miksi maa-alkalimetallien atomisäteet kasvavat mentäessä ryhmässä alaspäin.

Alkuaine Atomisäde (Å)
Be 1,40
Mg 1,72
Ca 2,23
Sr 2,45
Ba 2,78HarjoitusvalikkoonHarjoituksen alkuun