Harjoituksen 6 vastaukset


1. Ryhmän 15. ja jakson 4. alkuaine on arseeni As. Arseenin järjestysluku on 33 ja sen suhteellinen atomimassa on 74,92.

2.
a) Kaliumin järjestysluku on 19
b) Kaliumatomin ytimessä on 19 protonia.
c) Kaliumatomissa on 1 ulkoelektroni.
d) Kaliumin on elektroneja 4 energiatasolla.
e) Kaliumin energiatasokaavio.

***

3. Täydennä alkuaineen nimi ja merkki.
a) Ryhmän 16. kevein alkuaine: happi O
b) Alkalimetalli, jonka elektronit ovat kahdella energiatasolla: litium Li
c) Raskain jalokaasu: radon Rn
d) Jalokaasu, jolla on kaksi ulkoelektronia: helium He

4. Bromin sulamispiste on –7,3 °C ja kloorin kiehumispiste –34,04 °C. Karkea arvio saadaan laskemalla keskiarvo kloorin ja jodin sulamispisteistä sekä fluorin ja bromin kiehumispisteistä.

5. Maa-alkalimetallien atomisäde kasvaa ryhmässä alaspäin mentäessä, koska atomiin tulee yksi energiataso lisää jakson muuttuessa. Elektronit vaativat siten enemmän tilaa.


Harjoitus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |