Orgaaniset yhdisteet Suurimolekyylisiä yhdisteitä
Alkaanit ja sykloalkaanit Alkeenit Alkyynit
Aromaattiset hiilivedyt Alkoholit Eetterit
Rikkiyhdisteet Fenolit Aldehydit
Ketonit Karboksyylihapot Esterit
Amiinit Amidit Alfa-aminohapot

Orgaanisten yhdisteiden voidaan ajatella muodostuvan kahdesta osasta: hiilivetyrungosta (tai hiilivetyradikaalista) ja funktionaalisesta ryhmästä. Sekä hiilivetyrunko että funktionaalinen ryhmä vaikuttavat yhdisteen ominaisuuksiin ja reaktioihin, vaikka funktionaalinen ryhmä varsinaisesti määrää yhdisteen perusluonteen. Samassa yhdisteessä voi olla useitakin funktionaalisia ryhmiä. Taulukossa on tavallisimpien funktionaalisten ryhmien mukainen luokittelu.

Suurimolekyylisiä yhdisteitä

Seuraavat yhdisteryhmät eivät ole funktionaalisten ryhmien mukaisesti luokiteltuja.

Rasvat | Hiilihydraatit | Proteiinit | DNA | RNA | Polymeerit

Rasvat kuuluvat estereihin. Avoketjuisissa hiilihydraateissa on alkoholihydroksyyli- sekä aldehydi- ja ketonifunktioita. Rengasmuotoisen hiilihydraatin syntyessä karbonyyliryhmä reagoi ja muodostuu happisilta (ei ole eetteri). Proteiinit ovat polypeptidejä, joiden ketjujen sivuryhmissä esiintyy erilaisia funktionaalisia ryhmiä. Proteiinit ja osa hiilihydraateista ovat polymeerejä. Myös DNA ja RNA ovat polymeerejä, joissa on useita erilaisia funktionaalisia ryhmiä.


Takaisin alkusivullesivun alkuun Harjoitukset: Orgaanisten yhdisteiden nimet ja Funktionaaliset ryhmät