Alkuaineiden jaksollisen järjestelmän rakenne
Jaksollisen järjestelmän rakenne


  • Järjestelmässä alkuaineet ovat järjestyslukunsa Z mukaisesti peräkkäin. Alkuaineen järjestysluku on sen ytimen protonien lukumäärä. Elektronien määrä on yhtä suuri. Lisää asiasta!

  • Vaakasuorat rivit ovat jaksoja. Jakson numero ilmoittaa alkuaineen elektronikuorten lukumäärän eli elektronien energiatasojen lukumäärän ja samalla myös alkuaineatomin elektroniverhon suurimman pääkvanttiluvun. Jaksoja on 7. Jokainen jakso päättyy jalokaasuun.

  • Pystysuorat sarakkeet ovat ryhmiä. Ryhmiä on 18. Joillakin ryhmillä on numeron lisäksi nimi.

  • Lohkot ovat alkuaineiden elektronikuoren rakenteen mukaan nimettyjä järjestelmän osa-alueita.

  • Lohkon kirjaintunniste kertoo, mitä tyyppiä on korkein miehitetty orbitaali, paitsi d- ja f-lohkoissa.
Ryhmä 1.   alkalimetallit (Vety ei kuulu ryhmään.)
Ryhmä 2.   maa-alkalimetallit
Ryhmä 13. booriryhmä
Ryhmä 14. hiiliryhmä
Ryhmä 15. typpiryhmä
Ryhmä 16. happiryhmä eli kalkogeenit
Ryhmä 17. halogeenit
Ryhmä 18. jalokaasut
Ryhmiä 3. - 12. nimitetään siirtymäryhmiksi (d-lohko).
Lantanoidit ja aktinoidit (f-lohko) kuuluvat 3. ryhmään, jaksoihin 6 ja 7.