Kuinka kulta liukenee kuningasveteen?

Kuningasvesi on happoseos, jossa on väkevää vetykloridihappoa ja typpihappoa seostettuna 3 : 1.

"Liukenee" tarkoittaa, että kulta-atomit hapettuvat Au(III)-ioneiksi. Väkevä typpihappo on vahva hapetin, mutta yksinään se ei pysty kulta-atomeja havaittavissa määrin muuttamaan ioneiksi. Avuksi tarvitaan kloridi-ioneja, jotka muodostavat kulta(III)-ionien kanssa kompleksi-ionin [AuCl4]. Kompleksin muodostuminen naamioi positiiviset kulta-ionit, jolloin niitä syntyy lisää (le Châtelier'n periaate). Niinpä kulta liukenee reaktiossa vähitellen kaikki, kun kuningasvettä on riittävästi.

Kokeile kirjoittaa (paperille) reaktioyhtälö, joka kuvaa kullan liukenemista kuningasveteen. Voit jättää olomuotomerkinnät pois. Kirjoita reaktio kahtena erillisenä osareaktiona, jotka lasket lopuksi yhteen. Ensimmäisessä osareaktiossa syntyy Au(III)-ioni ja yhdiste NO2. Toisessa osareaktiossa muodostuu kompleksi-ioni.
Vihje 1 | Vihje 2 | Reaktioyhtälö | Vihjeet ja reaktioyhtälö samalla kertaa näkyviin | Kullan hapettaminen kaivostoiminnassa

Takaisin

kultaaKultaan ihminen tutustui jo neoliittisella ajalla. Niistä ajoista lähtien kultaa on arvostettu sen muuttumattomuuden ja kauniin ulkonäön takia. "Metallien kuningas" onnistuttiin liuottamaan 1300-luvun Euroopassa happoseokseen, joka sai nimen kuningasvesi, aqua regia.