Funktionaaliset ryhmät 1 Kemia 2: Yhdisteet (omaan ikkunaansa) Kemia 5, sisällysluettelo
Jokaisessa kuvan yhdisteessä on enintään yksi funktionaalinen ryhmä. Merkitse yhdisteen kirjaintunnus yhdisteryhmän nimen
viereen (voit käyttää pieniä kirjaimia). Älä lisää välilyöntejä!
rakennekaavoja rakennekaavoja rakennekaavoja  
rakennekaavoja rakennekaavoja  
 
Oikein Oikein! Väärin Väärin!  
Mikä yhdisteistä on
– alkaani? merkki
– alkeeni? merkki
– alkyyni? merkki
– halogeenialkaani? merkki
– areeni? merkki
– alkoholi? merkki
– aldehydi? merkki
– ketoni? merkki
– karboksyylihappo? merkki
– esteri? merkki
– fenoli? merkki
– amiini? merkki
– amidi? merkki
– tioli? merkki

Funktionaaliset ryhmät 1 Hiilivetyjen nimet 1 Yhdisteiden nimet 1  
Kemia 5, sisällysluettelo
Funktionaaliset ryhmät 2 Hiilivetyjen nimet 2 Yhdisteiden nimet 2