Hydraus (vedyn liittyminen) Elektrofiilinen additio Kemia 5, sisällysluettelo
Alkeenit ovat nukleofiilejä, joten ne reagoivat elektrofiilisten yhdisteiden kanssa. Katalyyttisessä hydrauksessa kaksoissidokseen liittyy vetyä.
Esimerkki 1 Vedyn liittyminen eteeniin Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:
rakennekaavoja Mitä on heterogeeninen katalyysi?

Miksi vety on elektrofiili?
Reaktio tapahtuu katalyytin pinnassa, johon sekä eteeni- että vetymolekyyli kiinnittyvät. Liittyminen on siten stereospesifinen tapahtuma: vetyatomit liittyvät kaksoissidokseen samalta puolelta. Stereospesifisyys
Esimerkki 2 2-Metyyli-2-hekseeni hydrataan johtamalla sen metanoliliuokseen vetykaasua 1 bar paineessa ja lämpötilan ollessa 25 °C. Hydrautuminen tapahtuu kvantitatiivisesti. Kvantitatiivisuus
(melkein aina)
rakennekaavoja

Tehtävä: Alkeenin C5H10 kolmesta isomeeristä X, Y ja Z saadaan hydrattaessa samaa haaroittunutta alkaania. Veden liittyessä X:stä ja Y:stä tulee samaa alkoholia. Mikä on alkeenin Z rakenne?
rakennekaavoja Alkeenin C5H10 mahdolliset rakenteet 16

Millainen alkaani syntyy alkeenien 13 hydrauksessa?

Kirjoita aukkoon oikea yhdisteen nimi, niin saat rakennekaavan näkyviin.
Vedyn liittyessä alkeeneista X, Y ja Z syntyy alkaani: rakennekaava
Veden liittyessä alkeeneista X ja Y saadaan alkoholi: rakennekaava
Veden liittyessä alkeenista Z saadaan alkoholi: rakennekaava
Alkeeni Z on edellisen perusteella: rakennekaava