Otsonolyysi Alkeenien reaktioita: hapettuminen Kemia 5, sisällysluettelo
Otsoni O3 hapettaa alkeenit purkamalla hiiliatomien välisen kaksoissidoksen. Reaktioissa syntyvä otsonidi hydrolysoituu helposti. Tuotteena muodostuu karbonyyliyhdisteitä.
Otsonolyysin kulku
Hydrolyysivaiheessa käytetään usein miedosti pelkistäviä olosuhteita, kuten sinkkiä ja laimeaa happoa, jotta reaktiotuotteissa mukana oleva vetyperoksidi ei hapettaisi mahdollisia aldehydejä karboksyylihapoiksi.

Koko reaktiosarjaa otsonoinnista hydrolyysiin nimitetään otsonolyysiksi. Menetelmä tarjoaa hyvän keinon tuntemattoman alkeenin rakenteen selvittämiseen.

Esimerkki
Tehtävän reaktiokaavio Alkeenin A molekyylikaava on C6H12. A:n otsonolyysi tuottaa kahta karbonyyliyhdistettä B ja C, joilla kummallakin on molekyylikaava C3H6O. B hapettuu dikromaattikäsittelyssä karboksyylihapoksi D C3H6O2. Yhdiste C ei hapetu samoissa olosuhteissa.
Mitkä ovat yhdisteiden A - D rakenteet?
Koska B hapettuu karboksyylihapoksi D, B on ? Yhdistetyyppi
Koska C ei hapetu kuten B, C on ? Yhdistetyyppi
Koska D on karboksyylihappo C3H6O2, D:n nimi on ?
Yhdiste B on ? Nimi
Yhdiste C on ? Nimi